×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ямболският административен съд отмени наказателно постановление на КЕВР за 3 МИЛИОНА ЛЕВА

Събота, 07 Юли 2018 05:48

 

Управляващите са зад Иван Иванов, но заради този супергаф  на ръководената от него Комисия, ако е честен и с достойнство човек, трябва сам да подаде оставката си.

"Неволна грешка" или въпиюща некомпетентност на КЕВР е причината? Все едно -  става дума за 3 милиона лева... 3 млн. лева ущърб на Бюджета. Не оставка, ами...

Наказателно постановление № 6/15.12.2017 г. издадено от Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране гр.София, с което за нарушение на чл. 63 от от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределенитената мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД на дружеството-жалбоподател, на основание чл. 206, ал.3, вр. чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 000 лв.

НП следва да бъде отменено на процесуално основание. Същото е издадено при допуснато особено съществено нарушение на установените в ЗАНН процесуални правила за съставяне на акт за нарушение,решава на 22 март 2018 г. Районен съд Ямбол.

Състав на ЯАС приема основанието на колегите си от РС и добавя и това

административно-наказателното производство е опорочено още при самото му образуване. Правилно ЯРС е преценил, че допуснатото нарушение е съществено, което налага отмяна на санкционния акт на процесуално основание. В този смисъл и Ямболския административен съд се е произнасял многократно.

и отменя НП
http://yambol.court-bg.org/img/File/Mar%202018/00704518_09130618.htm

Настоящият съдебен състав установи, че в АУАН послужил като основание за издаване на процесното наказателно постановление никъде не е посочено, че описаното нарушение, е извършено в условията на повторност. За първи път в обстоятелствената част на наказателното постановление е посочено, че на дружеството многократно са налагани адм. наказания по чл. 63 от ОУ с влезли в сила НП. Повторността липсва и в разпоредителната част, където се налага имуществената санкция на дружеството. Според настоящият състав това е особено съществено нарушение на процедурата, което пряко води до нарушаване правото на защита на наказаното лице, защото е ангажирана адм. нак. отговорност по чл. 206 ал. 1 от ЗЕ, а е наказано за по-тежкия квалифициран състав по чл. 206 ал. 3 от ЗЕ предвиждащ наказание, когато деянието е извършено в условията на повторност. Абсолютно недопустимо е едва в акта, с който се налага наказанието лицето за първи път да научи, че неговата отговорност ще бъде ангажирана за деяние, извършено при условията на повторност. Навсякъде при описание на нарушението органът следва да посочва изрично, че то е извършено в условията на повторност, за да може да даде възможност на лицето да се защитава и срещу това квалифициращо обстоятелство.

С оглед на изложеното, решението на ЯРС като правилно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, първи касационен състав

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 96/22.03.2018г. постановено по анд № 91/2018г. на Районен съд-Ямбол.

Решението не подлежи на обжалване и протестиране.

http://adms-yambol.org/files/spravki/0074d818/09262118.htm

Бел. Яс -Тоест,съдиите въобще не стигат до разглеждане по същество. Допуснати са съществени грешки при съставяне на акта. За некомпетентост на служителите на държавния КЕВР, които съставят актове за милиони левове на частно дружество ли да говорим, или за тяхна "неволна грешка". Вие как мислите? 

И за тази научаваме. Колко ли такива има. И някой наказан? Айде бе. КЕВР е независим орган, чийто председател Иван Иванов днес беше подкрепен от ГЕРБ, ДПС и Обединените патриоти и Съюза на едрата буржоазия, /евфимистично наречен Съюз на работодателите/, срещу искането на оставката му от БСП...Те му я  искаха, заради Гинка-ЧЕЗ, повишението на тока, цената на водати, не знаеха за това директно финансово попущение...
То само за тези  три милиона ущърб в бюджета,  не оставки ами...
И в двата варианта се кофти за КЕВР: "ей тъй" или "тъй то" се съставя Акт и се пуска Наказателно постановление за милиони. ТРИ!

 

Read 1275 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo