×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

В "социалната" им, на гражданите за Европейско развитие на България, държава

Понеделник, 09 Юли 2018 09:12


Инвалид опита да осъди в Ямбол съдия за 6 500 000 лева неимуществени вреди.
Признават: Няма средства за месечната си издръжка, 96 на сто инвалидност обаче е жив и трябва да плаща.

Молителят е с трайно намалена работоспособност - 96%, хронично болен с множество заболявания, с месечен доход от инвалидна пенсия 230 лв..Молителят е декларирал, че не получава заплата, наеми и рента, не притежава недвижими имоти и МПС, няма влогове, притежава дялове в ООД, което не реализира търговска дейност. При тези данни съдът намира, че молителят не притежава бързо ликвидно имущество и няма достатъчно средства да заплати дължимата държавна такса за делото. Доходът, който молителят получава месечно в размер на 230лв. от пенсия за инвалидност е недостатъчен за минимума на ежемесечната му издръжка, установяват ямболските магистрати.

 

Няма средства за месечната си издръжка, обаче и жив и може да бъде осъден

По делото ищецът излага и поддържа твърдения, че съдия Н. Д. М. от Районен съд - гр.С. е извършил противоправни действия, изразяващи се в постановяване на съдебен акт - издаване на изпълнителен лист на 04.06.2012г. по заповед за изпълнение от 03.09.2012г. по гр.д.№11785/2011г. по описа на СРС в полза на "Топлофикация София"ЕАД -
/в размер 751.30лв./

 

В ЯОС е подадена искова молба от К.И.Б. ***, срещу Софийски районен съд, с която е предявен иск за обезщетение за имуществени вреди в размер 751.30лв. и иск за обезщетение в размер 6 500 000 лв. за неимуществени вреди - емоционални вреди и стрес.

Съставът на ЯОС, опхирайки се на това:
В случая следва да бъде съобразена нормата на чл.132 от Конституцията на РБ, съгласно която при осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер, което се установява с влязла в сила присъда. След като съдиите не носят гражданска отговорност за постановените актове, не може да бъде ангажирана и отговорността на съда, в който работят, в случая Районен съд - гр.София. Същият не е надлежна страна, която да отговоря по предявената срещу него искова претенция.

и по недопустимост определя:
ОПРЕДЕЛИ:

 

Освобождава, на основание чл.83 ал.2 от ГПК, К.И.Б. с ЕГН **********,***, от заплащане на държавни такси и разноски по гр.д.№137/2018г. по описа на ЯОС.

ВРЪЩА искова молба вх.№ 2555/11.05.2018г. на К.И.Б. с ЕГН **********,***, срещу Софийски районен съд, поради недопустимост на предявените искове.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 137/2018г. по описа на ЯОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Апелативен съд - Бургас, в едноседмичен срок от съобщаване на ищеца.

Last modified on Понеделник, 09 Юли 2018 09:09
Read 629 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo