×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Групичката на кмета се прицели и в увеселителното заведение на Боровец. /Плаща с наши пари/.

Четвъртък, 26 Юли 2018 14:57


За целта наела даже Адвокатска кантора и й платила /от нашите пари/ 3540 лева.
Четири години подред главният архитект давал разрешение за направено разширение. На петата - 2017 отказал. Без мотивация.
За да спечели делото срещу жалбата, заведена от собственика община Ямбол заплатила адвокатско възнаграждение на адвокатско дружество „ Д.Д.Н.К.“ гр.С. в размер на 3540 лева, за което представя списък и фактури за извършено плащане.
Адвокатът на жалбоподавателя струвал 600 лева.
Значи дотук, защото делото, е още на Първа инстанция, данъкоплатците сме вътре с над 4100 лева.

В оспореното решение не става ясно защо при издадени четири разрешения за поставяне на същия обект, на същия терен/ последното от които при действието на ОУП на гр. Я. от 2016г./, при поредното пето заявление е постановен отказ – липсват каквито и да са мотиви в тази насока, пише в съдебното Решение

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ по жалба на “С.” ООД Решение № РД/02- 00105/23.02.2018 г. на главния архитект на Община Ямбол, с което на дружеството е отказано издаване на разрешение за поставяне на обект за търговия - сглобяема стоманена конструкция с площ от 252 кв.м. в общински имот с идентификатор 87374.524.20.

 

ВРЪЩА делото като преписка на главния архитект на Община Ямбол за ново произнасяне по заявление рег.№ ОСИД-1669/12.09.2017г. при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

 

ОСЪЖДА Община гр.Ямбол да заплати на “С.” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Я., ул.**, представлявано от управителя С.Р., разноски по делото в размер на 650/шестстотин и петдесет/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.138 АПК.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/не се чете

http://adms-yambol.org/files/spravki/0061d818/07070418.htm

Припомняме7 преди няколко месеца Съдът отмени разпиреждане на Главният архитект и за демонтиране на направени подобрения в ресторанта на върха.

Read 4101 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo