×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Насрочени дела в съдилища в Ямбол 2-8 Юли„ Сайтът на РС-Ямбол НЕ РАБОТИ от май

Понеделник, 02 Юли 2018 03:51


ОКРЪЖЕН СЪД ЯМБОЛ

ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 95/2018, I състав Контрабанда на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Ю.И.А. Докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 2.7.2018 9:30
2 Гражданско дело (В) No 411/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.А.Д. Д.Д.Д.,
Д.Г.Й.,
С.А.Л. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 3.7.2018 9:30
3 Гражданско дело (В) No 177/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Ж.Р.Н. ЕОС МАТРИКС ЕООД Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 3.7.2018 9:30
4 НОХД No 148/2018, VI състав Престъпления против паричната и кредитна система ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Н.В.Г. Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 3.7.2018 10:00
5 ВНОХД No 152/2018, I състав Кражба, представляваща опасен рецидив А.С.Л. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 3.7.2018 10:30
6 ВНЧХД No 136/2018, I състав Обида и квалифицирана обида А.Д.М. Н.Й.А. Председател:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА
Докладчик:
ИВАН Д. ИВАНОВ 4.7.2018 9:30
7 ВНОХД No 141/2018, I състав Квалифицирани състави на кражба М.К.А. К.Н.Г.,
С.Н.Г.,
С.Н.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 4.7.2018 9:30
8 ВНОХД No 161/2018, I състав Обсебване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ В.В.В.,
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КОЗАРЕВ И ПАРТНЬОРИ Председател и докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 4.7.2018 9:30
9 ВНОХД No 164/2018, I състав Квалифицирани състави на кражба Ж.П.Т. А.С.М.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА
Докладчик:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА 4.7.2018 9:30
10 ЧНД No 180/2018, IV състав Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT WEIZ Р.Р.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 4.7.2018 14:30
11 НОХД No 114/2018, IV състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ В.П.П. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 5.7.2018 9:30
12 НОХД No 149/2018, V състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ В.Д.К. Докладчик:
ИВАН Д. ИВАНОВ 5.7.2018 9:30
13 Търговско дело No 14/2018, II състав Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък ЕТ М.- М.Й. ПОЛИССТРОЙ ЕООД Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 5.7.2018 10:00
14 Търговско дело No 18/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Д.И.Д.,
К.М.Д. Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 5.7.2018 10:00
15 НОХД No 134/2018, V състав Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Л.Г.Д. Докладчик:
ИВАН Д. ИВАНОВ 6.7.2018 9:30

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
32.Административно дело No 70/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 4.7.2018 9:30
33 КАНД No 103/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ Ф.Д.К. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 5.7.2018 9:00
34 КАНД No 104/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ М.М.Т. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 5.7.2018 9:00
35 КАНД No 105/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН. НАДЗОР-СОФИЯ ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД-ГР.ТОПОЛОВГРАД Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 5.7.2018 9:00
36 КАНД No 107/2018, I състав ЗАНН: ИААА ДИЧОНИ ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 5.7.2018 9:00
37 Административно дело No 138/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 5.7.2018 9:30
38 Административно дело No 140/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЯМБОЛ КЪМ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 6.7.2018 9:30
39 Административно дело No 144/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.К.К. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ, РУ ЕЛХОВО Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 6.7.2018 10:00

Read 756 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo