×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Година затвор условно за контрабандата на тениските

Неделя, 01 Юли 2018 03:25


П Р О Т О К О Л

 

 

26.06.2018  година                                                                             гр. Ямбол

Ямболският окръжен съд,                                     III-ти   Наказателен състав

На двадесет и шести юни                                                             2018  година

В публично заседание в следния  състав:

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЕТРАНКА ЖЕКОВА

 

                                                          

Секретар Ив. Златева

Прокурор Ж. Илиев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ЖЕКОВА

НОХД № 169 по описа за 2018 година

На именното повикване в  10.00 часа се явиха :

Обвиняемият С. Ш., редовно призован, се явява лично и с адв. Б.Й., редовно упълномощен по ДП.

По делото се явява преводач М.Ш..

Обв. Ш.- Гражданин съм на Р.Т. и владея само * език.

Съдът счита, че на обвиняемия следва да бъде назначен преводач, тъй като същият е * гражданин и владее само * език, поради което и

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА за преводач по делото М.Я.Ш., която да превежда от български на * език и обратно.

Прокурорът - Да се даде ход на делото.

Адв. Й. - Да дадете ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

С. Ш. - роден на *** г. в гр. А., Р.Т., живущ в с. К. С., улица „Д.“ № **, обл. Д., Р.Т., * гражданин, ж., н., със с. о., ш..

СНЕМА САМОЛИЧОНСТТА НА ПРЕВОДАЧА, КАКТО СЛЕДВА:

М.Я.Ш. - 43 г., н., без родство с обвиняемия.

Преводача се предупреди за наказателната отговорност по чл. 290 ал. 2 от НК.

Преводача обещава да даде верен и точен превод.

На страните се разясниха правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК, по повод на което:

Прокурорът - Нямам искания, възражения, бележки. Не правя отвод на състава на съда, на секретаря.

Адв. Й. - Нямам искания, възражения, бележки. Не правя  отводи на състава на съда.

ДАДЕ СЕ ДУМАТА НА ПРОКУРОРА ЗА ПРОЧИТАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Прочете се.

Прокурорът - Моля, последният израз относно веществените доказателства 3 400 броя тениските да се чете „на основание чл. 242 ал. 7 от НПК се отнемат в полза на държавата“, тъй като при разпечатването тази част от изречението не излязла от листа.

Обв. С. Ш. - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с последиците от споразумението и доброволно съм подписал споразумението.

На основание чл. 382 ал. 5 от НПК съдът запитва обвиняемия и неговия защитник дали са съгласни с предложените от прокурора промени в споразумението, а именно описаните веществени доказателства 3400 броя тениски на основание чл. 242 ал. 7 от НПК да се отнемат в полза на държавата.

Адв. Й. - Намирам искането на прокурора за основателно. Моля да бъде вписано изменението в  споразумението.

Обв. Ш. - Съгласен съм с така предложените от прокурора промени в  споразумението.

На основание чл. 382 ал. 6 от НПК  се вписа съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

Обвиняемият С. Ш. - роден на ***г. в гр. А., Р.Т., живущ в с. К. С., улица „Д."№ **, обл. Д., Р.Т., * гражданин, ж., н., със с. о., ш.,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че **.**.****г. около **,** часа на Митнически пункт-Лесово, при ГКПП-Лесово, обл. Ямбол, на трасето за обработка на входящи товарни автомобили, с товарен автомобил с влекач марка «**», модел «*.» с * регистрационен номер ******* и полуремарке към него с per. Номер *******, собственост на фирма „T.M.F.C.“, е пренесъл през границата на страната от Р.Т. в Р.Б., без знанието и разрешението на митниците стоки за търговски цели в големи размери, както следва: общо 3400 /три хиляди и четиристотин/ броя тениски от различни марки, на обща стойност 51 000 лева, поради което и на основание чл. 242 ал. 1 буква „д“, вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му се определя наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила.

На основание чл. 55 ал. 3 от НК на обв. Ш. не се налага по-лекото наказание „глоба“ предвидено в посочената разпоредба заедно с наказанието „лишаване от свобода“.

Веществените доказателства -3400 броя тениски, както следва: 2500 броя с яка с пришито лого „Lacoste“ на лицевата част и прикачен етикет със същия надпис, 610 броя с щампа „Hugo Boss“ и прикачен етикет със същия надпис и 290 броя с щампа „Love Moschino“ в лицевата част и прикачен етикет със същия надпис на онование чл. 242 ал. 7 от НК да се отнемат в полза на държавата.

На основание чл. 242 ал. 8 от НК не се отнема в полза на държавата товарен автомобил с влекач марка „**“ с рег. № ******* и полуремарке марка „**“ с регистрационен № *******, с който са били пренасяни контрабандните стоки, тъй като стойността на същите явно не съответства на тежестта на деянието. Същите да се върнат на фирмата собственик „К.У.Н.Т.B. Т.А.Ш.

Направените по делото разноски по делото в размер на 250 лева за възнаграждение на вещо лице да се заплатят от обвиняемият Ш. по сметката на Мтинциа- Бургас.

Имуществени щети по делото в резултат на извършеното престъпление не са налице.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

ПРОКУРОР:

                Ж. И.

ОБВИНЯЕМИЯ:                               ЗАЩИТНИК:                                                   

                С. Ш.                            адв. Й.

Съдът счита, че така постигнатото споразумение между прокурора от Окръжна прокуратура - Ж.И. и защитника на обв. С. Ш. - адв. Б.Й. не противоречи на закона и морала, поради което

ОПРЕДЕЛИ: №74/26.06.2018 г.

ОДОБРЯВА сключеното  споразумение между прокурора от Окръжна прокуратура - Ж.И. и защитника на обв. С. Ш. - адв. Б.Й. при горните условия и основания.

ОСЪЖДА обвиняемия С. Ш. да заплати направените по делото разноски в размер на 250 лв. в полза на Републиканския бюджет по сметката на Митница- Бургас.

Веществените доказателства - товарен автомобил с влекач марка „**“ с рег. № ******* и полуремарке марка „**“ с регистрационен № ******* да се върнат на фирмата собственик „К.У.Н.Т.B.Т.А.Ш.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно одобряване на споразумението е окончателно не подлежи на обжалване  и протестиране.

На основание чл. 309 ал. 4 от НПК съдът се занима с мярката за неотклонение на обв. Ш., като счита, че са налице основания за отмяна на взетата по отношение на обв. Ш. мярка за неотклонение „задържане под стража“, тъй като с настоящото споразумение е одобрено наказание лишаване от свобода при условията на чл. 66 ал. 1 от НК.

По изложените съображения и на основание чл. 309 ал. 4 от НПК съдът

ОПРЕДЕЛИ: №75/26.06.2018 г.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обв. С. Ш., роден на ***г. в гр. А., Р.Т., паспорт №*********,  мярка за неотклонение ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА.

Обвиняемият  Ш. да се освободи от съдебната зала.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Апелативен съд- Бургас по реда на Глава XXII от НПК.

Обв. С. Ш.-  Не желая писмен превод от определението на съда на * език.

На преводача М.Я.Ш. да се заплатят 40 лв. от сметката на Окръжен съд-Ямбол за устен превод.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №169/2018 г. по описа на Окръжен съд- Ямбол.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно прекратяване на производството подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес Апелативен съд- Бургас.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.35 ч.

                      

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                            СЕКРЕТАР:

Read 573 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo