Чи кво! И ПРОКУРАТУРАТА също е невинна до доказване на противното с... Featured

Понеделник, 29 Януари 2018 13:03


200 хиляди лева обезщетение от Прокуратурата поиска сержант ...Съдът му присъди 6 000.
Би е на длъжност "Завеждащ "Хранилище" в секция "ААВ", отделение "Логистика", във военно формирование № 26 030 - Безмер
Почва се  през 2012. Последователно: Арестуван е, бил е под домашен арест, подписка за неотклонение. Уволнен е от работа. ВАС г връща, Отнемат му достъпа до квалифицирана информация, договорът му е прекратен...Забранено му е да напуска пределите на РБългария
Делото минава нагоре-надолу през всички инстанции, връщано е на Прокуратурата и накрая по обвинение в НК
Чл. 339. .
Който придобие по какъвто и да е начин, държи или предаде другиму до взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия в голямо количество, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.

Изглежда, че точно по това обвинение той е оправдан /бел. Яс - не сме правни ерудити, но след като/

Съдът решава

ОСЪЖДА, на основание чл.2 ал.1 т.З от _ ЗОДОВ, Прокуратурата на РБългария да заплати на Ж.Й.С. ***, ЕГН ********** сумата 6 000 /шест хиляди/ лева, представляваща обещетение за причинените му от , незаконно обвинение немуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 07.11.2016 г. до окончателното и изплащане, като искът в останалата му част - за присъждане на обещетение за причинените му от незаконно обвинение немуществени вреди над размер на 6 000 лева до размер на 200 000 лева - ОТХВЪРЛЯ.

ОСЪЖДА, на основание чл.2 ал.1 т.З от ЗОДОВ, Прокуратурата на РБългария да заплати на Ж.Й.С. ***, ЕГН ********** сумата 8 220 /осем хиляди двеста и двадесет/ лева, представляваща обещетение за причинените му от незаконно обвинение имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от от 07.11.2016 г.. като искът в останалата му част - за присъждане на обещетение за причинените му от незаконно обвинение имуществени вреди над размер на 8 220 лева до размер на 9 520, 00 лева - ОТХВЪРЛЯ.

ОСЪЖДА, на основание чл 10 ал.З от ЗОДОВ, Прокуратурата на РБългария да заплати на Ж.Й.С. ***, ЕГН ********** направените по делото разноски - платени държавни такси и разноски в размер на 230,00 лева и за адвокатско възнаграждение в размер на 407,33 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.


ДА НЕ ЗАБРАВИМ КАТО ВСЕКИ И ПРОКУРАТУРАТА Е НЕВИННА ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО С ВЛЯЗА В СИЛА ПРИСЪДА

ДЕЛОТО В ЯОС
юристите и разбиращите от Право могат да се запознаят тук. Ний самосигнализираме, че и такива неща стават...

Last modified on Понеделник, 05 Февруари 2018 05:01
Read 312 times
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo