Насрочени в съдилищата на Ямбол дела

Неделя, 28 Януари 2018 09:30


Административен съд Ямбол

7 Административно дело No 379/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Г.В.,
М.Д.В.,
Д.В.В.,
ГМВ ГРУП-ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 29.1.2018 9:00
18 Административно дело No 396/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.К.С. ВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 29.1.2018 9:15
19 Административно дело No 395/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ А.-В.-9.-А.А. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 29.1.2018 9:30
20 Административно дело No 361/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ А.-А.В.А. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 30.1.2018 9:00
21 Административно дело No 357/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.С. НАЧАЛНИКА НА ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ЕЛХОВО Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 30.1.2018 9:30
22 Административно дело No 372/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 30.1.2018 9:30
23 Административно дело No 305/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ПЕЛИКАН АГРО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 30.1.2018 10:30
24 КАНД No 205/2017, I състав ЗАНН: ИААА А.Г.Г. РЕГ.ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 1.2.2018 9:00
25 КАНД No 206/2017, I състав ЗАНН: ДНСК КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-ГР.СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 1.2.2018 9:00
26 КАНД No 207/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Й.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 1.2.2018 9:00
27 КАНД No 3/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 1.2.2018 9:00
28 КАНД No 4/2018, I състав ЗАНН: ДНСК КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-ГР.СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 1.2.2018 9:00
29 КАНД No 5/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-ГР.ЯМБОЛ ТОМИ РЕСУРС ООД Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 1.2.2018 9:00
30 КАНД No 12/2018, I състав ЗАНН: НАП АГРОТЕС АД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 1.2.2018 9:00
31 КАНД No 13/2018, I състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС С.Б.Б. Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 1.2.2018 9:00
32 КАНД No 14/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 1.2.2018 9:00

ОКРЪЖЕН СЪД
1 Търговско дело No 56/2017, VII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Е.И.Л. СТАРТ ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 29.1.2018 9:30
2 Търговско дело No 94/2017, VII състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ САРА ФАРМА-2000 ЕООД Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 29.1.2018 9:30
3 НОХД No 135/2017, III състав Престъпления против паричната и кредитна система ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ М.Н.К. Докладчик:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА 30.1.2018 9:30
4 ВНОХД No 408/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба М.К.А. К.Н.Г.,
С.Н.Г.,
С.Н.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 31.1.2018 9:30
5 ВАНД No 8/2018, II състав Производства по приложението на чл.78а НК И.М.М. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 31.1.2018 9:30
6 Гражданско дело No 356/2016, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.В.С.,
И.П.И.,
В.П.И. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЯМБОЛ ЕАД ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 31.1.2018 10:30
7 Търговско дело No 80/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ЕТ В.-В.В.,
ВИЯДИМ ЕООД Докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 31.1.2018 10:30
8 Гражданско дело No 66/2017, IV състав Искове по ЗОДОВ ДИКС 2001 ЕООД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РБ,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ГР.СОФИЯ Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 31.1.2018 14:30
9 Гражданско дело No 239/2016, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.Н.Х.,
П.Н.Х. Р.А.Х.,
Я.А.Х. Докладчик:
ДОБРИН П. КЮЧУКОВ 1.2.2018 10:30

РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ 181 дела са били насрочени за януари УЖАС - как издържат?

35

НОХД No 1567/2017, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

М.С.С.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

29.1.2018 9:00

136

НОХД No 1651/2017, IX състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.Д.Х.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 9:00

137

НОХД No 1601/2017, II състав

Кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

М.С.И.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

29.1.2018 9:30

138

НОХД No 1663/2017, IX състав

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

В.Б.Д.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 9:30

139

Гражданско дело No 4811/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Д.С.,
М.С.М.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

29.1.2018 9:40

140

Гражданско дело No 3295/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

П.Н.Д.

И.И.И.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

29.1.2018 9:45

141

Гражданско дело No 4317/2017, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

М.З.З.,
С.З.З.

З.Д.З.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

29.1.2018 10:00

142

НОХД No 1629/2017, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Г.Х.С.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

29.1.2018 10:00

143

НОХД No 1673/2017, IX състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.Т.М.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 10:00

144

Гражданско дело No 4241/2017, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Д.С.С.

В.Г.А.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

29.1.2018 10:30

145

НОХД No 1674/2017, IX състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.К.П.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 10:30

146

АНД No 45/2018, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.Д.И.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

29.1.2018 10:30

147

НОХД No 594/2017, IX състав

Умишлен палеж

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

К.В.В.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 11:00

148

НОХД No 1594/2017, IX състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Г.Й.И.,
Т.Й.И.,
Я.Й.И.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 13:30

149

НОХД No 562/2017, II състав

Измама

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

М.Х.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

29.1.2018 14:00

150

АНД No 9/2018, IX състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.Ж.Ж.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 14:30

151

НЧХД No 868/2017, II състав

Лека телесна повреда без разстройство на здравето

А.И.М.

Г.Т.М.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

29.1.2018 15:00

152

АНД No 1505/2017, VI състав

ДНСК

С.К.Ж.

РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР.БУРГАС

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА

30.1.2018 9:00

153

АНД No 1552/2017, VI състав

ИААА

И.Д.И.

ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОО АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ГР.ЯМБОЛ

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА

30.1.2018 9:30

154

НОХД No 1638/2017, VI състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.Д.Х.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА

30.1.2018 9:50

155

Гражданско дело No 4854/2017, XV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ж.И.Ж.,
А.Й.Ж.

 

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

30.1.2018 10:05

156

Гражданско дело No 4285/2017, XV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

И.Х.Б.,
Х.И.Б.

Д.К.М.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

30.1.2018 10:10

157

Гражданско дело No 4736/2017, XV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

В.Д.В.

 

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

30.1.2018 10:20

158

Гражданско дело No 4098/2017, XV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Е.К.К.

ОБЩИНА -ЯМБОЛ

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

30.1.2018 10:30

159

НОХД No 1598/2017, VI състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.Г.И.,
И.С.Д.,
Р.А.С.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА

30.1.2018 10:45

160

Гражданско дело No 157/2018, XV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

В.Я.Г.

Г.Б.Г.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

30.1.2018 10:50

161

НОХД No 1587/2017, VI състав

Престъпления против младежта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

В.Ж.Й.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА

30.1.2018 13:30

162

НОХД No 1588/2017, VI състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.Й.Д.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА

30.1.2018 14:00

163

АНД No 1577/2017, VIII състав

КАТ

М.Т.А.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 9:00

164

НОХД No 1582/2017, VIII състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Г.Т.Г.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 9:15

165

Гражданско дело No 28/2018, XIV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Е.Г.С.

Й.В.В.

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА

31.1.2018 9:30

166

НОХД No 1593/2017, VIII състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.А.И.,
И.К.М.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 9:30

167

Гражданско дело No 2746/2017, XIV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД

И.Й.Н.

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА

31.1.2018 10:00

168

НОХД No 1592/2017, VIII състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Д.Н.А.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 10:00

169

Гражданско дело No 2672/2016, XIV състав

Делба

Й.Т.К.

И.Т.А.

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА

31.1.2018 10:20

170

НОХД No 1586/2017, VIII състав

Унищожаване и повреждане

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Й.А.Д.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 10:30

171

Гражданско дело No 1285/2017, XIV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

МАРГАРИТА ЕООД ГР.ЯМБОЛ

ПАПАС ОЛИО АД ГР. ЯМБОЛ

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА

31.1.2018 11:00

172

АНД No 995/2017, VIII състав

ДАМТН

ПЕРЛА ОЙЛ З ЕООД

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГР.СОФИЯ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 11:00

173

Гражданско дело No 3453/2017, XIV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР.ЯМБОЛ

МД-КОРПОРЕЙШЪН ЕООД ГР. ЯМБОЛ

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА

31.1.2018 11:30

174

НОХД No 1602/2017, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Г.К.Г.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 11:30

175

Гражданско дело No 4302/2017, XIV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Ю.Х.Ю.

КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА

31.1.2018 11:40

176

АНД No 1612/2017, VIII състав

Други административни от наказателен характер дела

ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД ГР. СОФИЯ

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"СОФИЯ- ЧРЕЗ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР.ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 13:30

177

АНД No 1450/2017, VIII състав

КАТ

С.В.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 13:45

178

АНД No 1235/2017, VIII състав

КАТ

А.Д.Д.

ОД НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 14:00

179

АНД No 1440/2017, VIII състав

КАТ

Д.Х.Б.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 14:30

180

НОХД No 1641/2017, VIII състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

К.И.С.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 15:00

181

НОХД No 1642/2017, VIII състав

Длъжностно присвояване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

В.Н.К.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 15:30

 

 

Last modified on Понеделник, 05 Февруари 2018 04:12
Read 201 times
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo