×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Насрочени в съдилищата на Ямбол дела

Неделя, 28 Януари 2018 09:30


Административен съд Ямбол

7 Административно дело No 379/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Г.В.,
М.Д.В.,
Д.В.В.,
ГМВ ГРУП-ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 29.1.2018 9:00
18 Административно дело No 396/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.К.С. ВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ЯМБОЛ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 29.1.2018 9:15
19 Административно дело No 395/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ А.-В.-9.-А.А. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 29.1.2018 9:30
20 Административно дело No 361/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ А.-А.В.А. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 30.1.2018 9:00
21 Административно дело No 357/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.С. НАЧАЛНИКА НА ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ЕЛХОВО Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 30.1.2018 9:30
22 Административно дело No 372/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 30.1.2018 9:30
23 Административно дело No 305/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ПЕЛИКАН АГРО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 30.1.2018 10:30
24 КАНД No 205/2017, I състав ЗАНН: ИААА А.Г.Г. РЕГ.ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 1.2.2018 9:00
25 КАНД No 206/2017, I състав ЗАНН: ДНСК КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-ГР.СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 1.2.2018 9:00
26 КАНД No 207/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Й.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 1.2.2018 9:00
27 КАНД No 3/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 1.2.2018 9:00
28 КАНД No 4/2018, I състав ЗАНН: ДНСК КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-ГР.СОФИЯ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 1.2.2018 9:00
29 КАНД No 5/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-ГР.ЯМБОЛ ТОМИ РЕСУРС ООД Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 1.2.2018 9:00
30 КАНД No 12/2018, I състав ЗАНН: НАП АГРОТЕС АД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 1.2.2018 9:00
31 КАНД No 13/2018, I състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС С.Б.Б. Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 1.2.2018 9:00
32 КАНД No 14/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 1.2.2018 9:00

ОКРЪЖЕН СЪД
1 Търговско дело No 56/2017, VII състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Е.И.Л. СТАРТ ИНВЕСТ ЕООД Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 29.1.2018 9:30
2 Търговско дело No 94/2017, VII състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ САРА ФАРМА-2000 ЕООД Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 29.1.2018 9:30
3 НОХД No 135/2017, III състав Престъпления против паричната и кредитна система ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ М.Н.К. Докладчик:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА 30.1.2018 9:30
4 ВНОХД No 408/2017, II състав Квалифицирани състави на кражба М.К.А. К.Н.Г.,
С.Н.Г.,
С.Н.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 31.1.2018 9:30
5 ВАНД No 8/2018, II състав Производства по приложението на чл.78а НК И.М.М. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 31.1.2018 9:30
6 Гражданско дело No 356/2016, IV състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Й.В.С.,
И.П.И.,
В.П.И. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ ЯМБОЛ ЕАД ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 31.1.2018 10:30
7 Търговско дело No 80/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ЕТ В.-В.В.,
ВИЯДИМ ЕООД Докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 31.1.2018 10:30
8 Гражданско дело No 66/2017, IV състав Искове по ЗОДОВ ДИКС 2001 ЕООД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РБ,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ГР.СОФИЯ Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 31.1.2018 14:30
9 Гражданско дело No 239/2016, V състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.Н.Х.,
П.Н.Х. Р.А.Х.,
Я.А.Х. Докладчик:
ДОБРИН П. КЮЧУКОВ 1.2.2018 10:30

РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ 181 дела са били насрочени за януари УЖАС - как издържат?

35

НОХД No 1567/2017, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

М.С.С.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

29.1.2018 9:00

136

НОХД No 1651/2017, IX състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.Д.Х.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 9:00

137

НОХД No 1601/2017, II състав

Кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

М.С.И.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

29.1.2018 9:30

138

НОХД No 1663/2017, IX състав

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

В.Б.Д.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 9:30

139

Гражданско дело No 4811/2017, XI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Д.С.,
М.С.М.

 

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

29.1.2018 9:40

140

Гражданско дело No 3295/2017, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

П.Н.Д.

И.И.И.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

29.1.2018 9:45

141

Гражданско дело No 4317/2017, XI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

М.З.З.,
С.З.З.

З.Д.З.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

29.1.2018 10:00

142

НОХД No 1629/2017, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Г.Х.С.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

29.1.2018 10:00

143

НОХД No 1673/2017, IX състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.Т.М.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 10:00

144

Гражданско дело No 4241/2017, XI състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Д.С.С.

В.Г.А.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

29.1.2018 10:30

145

НОХД No 1674/2017, IX състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.К.П.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 10:30

146

АНД No 45/2018, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.Д.И.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

29.1.2018 10:30

147

НОХД No 594/2017, IX състав

Умишлен палеж

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

К.В.В.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 11:00

148

НОХД No 1594/2017, IX състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Г.Й.И.,
Т.Й.И.,
Я.Й.И.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 13:30

149

НОХД No 562/2017, II състав

Измама

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

М.Х.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

29.1.2018 14:00

150

АНД No 9/2018, IX състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.Ж.Ж.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

29.1.2018 14:30

151

НЧХД No 868/2017, II състав

Лека телесна повреда без разстройство на здравето

А.И.М.

Г.Т.М.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

29.1.2018 15:00

152

АНД No 1505/2017, VI състав

ДНСК

С.К.Ж.

РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР.БУРГАС

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА

30.1.2018 9:00

153

АНД No 1552/2017, VI състав

ИААА

И.Д.И.

ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОО АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ГР.ЯМБОЛ

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА

30.1.2018 9:30

154

НОХД No 1638/2017, VI състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.Д.Х.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА

30.1.2018 9:50

155

Гражданско дело No 4854/2017, XV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ж.И.Ж.,
А.Й.Ж.

 

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

30.1.2018 10:05

156

Гражданско дело No 4285/2017, XV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

И.Х.Б.,
Х.И.Б.

Д.К.М.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

30.1.2018 10:10

157

Гражданско дело No 4736/2017, XV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

В.Д.В.

 

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

30.1.2018 10:20

158

Гражданско дело No 4098/2017, XV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Е.К.К.

ОБЩИНА -ЯМБОЛ

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

30.1.2018 10:30

159

НОХД No 1598/2017, VI състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.Г.И.,
И.С.Д.,
Р.А.С.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА

30.1.2018 10:45

160

Гражданско дело No 157/2018, XV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

В.Я.Г.

Г.Б.Г.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

30.1.2018 10:50

161

НОХД No 1587/2017, VI състав

Престъпления против младежта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

В.Ж.Й.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА

30.1.2018 13:30

162

НОХД No 1588/2017, VI състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.Й.Д.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА

30.1.2018 14:00

163

АНД No 1577/2017, VIII състав

КАТ

М.Т.А.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 9:00

164

НОХД No 1582/2017, VIII състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Г.Т.Г.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 9:15

165

Гражданско дело No 28/2018, XIV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Е.Г.С.

Й.В.В.

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА

31.1.2018 9:30

166

НОХД No 1593/2017, VIII състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.А.И.,
И.К.М.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 9:30

167

Гражданско дело No 2746/2017, XIV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕОС МАТРИКС ЕООД

И.Й.Н.

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА

31.1.2018 10:00

168

НОХД No 1592/2017, VIII състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Д.Н.А.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 10:00

169

Гражданско дело No 2672/2016, XIV състав

Делба

Й.Т.К.

И.Т.А.

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА

31.1.2018 10:20

170

НОХД No 1586/2017, VIII състав

Унищожаване и повреждане

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Й.А.Д.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 10:30

171

Гражданско дело No 1285/2017, XIV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

МАРГАРИТА ЕООД ГР.ЯМБОЛ

ПАПАС ОЛИО АД ГР. ЯМБОЛ

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА

31.1.2018 11:00

172

АНД No 995/2017, VIII състав

ДАМТН

ПЕРЛА ОЙЛ З ЕООД

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГР.СОФИЯ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 11:00

173

Гражданско дело No 3453/2017, XIV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР.ЯМБОЛ

МД-КОРПОРЕЙШЪН ЕООД ГР. ЯМБОЛ

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА

31.1.2018 11:30

174

НОХД No 1602/2017, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Г.К.Г.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 11:30

175

Гражданско дело No 4302/2017, XIV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Ю.Х.Ю.

КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА

31.1.2018 11:40

176

АНД No 1612/2017, VIII състав

Други административни от наказателен характер дела

ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД ГР. СОФИЯ

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"СОФИЯ- ЧРЕЗ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР.ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 13:30

177

АНД No 1450/2017, VIII състав

КАТ

С.В.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 13:45

178

АНД No 1235/2017, VIII състав

КАТ

А.Д.Д.

ОД НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 14:00

179

АНД No 1440/2017, VIII състав

КАТ

Д.Х.Б.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 14:30

180

НОХД No 1641/2017, VIII състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

К.И.С.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 15:00

181

НОХД No 1642/2017, VIII състав

Длъжностно присвояване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

В.Н.К.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

31.1.2018 15:30

 

 

Read 836 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo