×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

СДС И ЗНС ще се явяват заедно в Ямбол. /Всички регистрации в ОИК Ямбол от днес/

Понеделник, 16 Септември 2019 16:30

 

1.РЕГИСТРИРА Партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници на община Ямбол.
https://oik2826.cik.bg/mi2019/decisions/31/2019-09-16

2.РЕГИСТРИРА партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА за участие в изборите за общински съветници на община Ямбол.
https://oik2826.cik.bg/mi2019/decisions/32/2019-09-16

3№ 34-МИ / 16.09.2019
ОТНОСНО : Регистрация на Местна коалиция СДС /ЗНС, СДС/ за участие в произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

3. РЕГИСТРИРА коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“,за участие в изборите за кмет на община
https://oik2826.cik.bg/mi2019/decisions/35/2019-09-16

4 РЕГИСТРИРА коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници на община Ямбол.
https://oik2826.cik.bg/mi2019/decisions/36/2019-09-16

5. Р Е Ш И:

1.РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

Явор Иванов Джендов с ЕГН: ………………
Камен Петров Дюлгеров с ЕГН: ………………
Желязко Стоянов Желязков с ЕГН: ………………
за издигане на СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЯЗКОВА с ЕГН ……………… за независим кандидат за общински съветник на община Ямбол в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.
https://oik2826.cik.bg/mi2019/decisions/38/2019-09-16

 

 

РЕШЕНИЕ
№ 34-МИ
Ямбол, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция СДС /ЗНС, СДС/ за участие в произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпилo e заявлениe за регистрация от Местна коалиция СДС /ЗНС, СДС/, за участие в изборите за общински съветници, подписано от Павел Георгиев Додов и Красимир Вълчев Динчев, в качеството им на представляващи местната коалиция, заведено под № 1 от 16.09.2019 г. в регистъра на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпилo e заявлениe за регистрация от Местна коалиция СДС /ЗНС, СДС/, за участие в изборите за кмет на община, подписано от Павел Георгиев Додов и Красимир Вълчев Динчев, в качеството им на представляващи местната коалиция, заведено под №2 от 16.09.2019 г. в регистъра на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявленията са приложени следните документи: Споразумение за образуване на местна коалиция от 14.09.2019 год. – оригинал, пълномощно от Председателя на ПП“Съюз на демократичните сили“ Румен Димитров Христов за упълномощаване на Павел Георгиев Додов; пълномощно от представляващия ПП „ЗЕ МЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ““ Румен Маринов Йончев за упълномощаване на Красимир Вълчев Динчев; Справка от Банка „ДСК“ ЕАД за открита сметка на името на ПП „Съюз на демократичните сили“ ; образец от подписите на представляващите местната коалиция.

В заявлението и споразумението за образуване на местната коалиция е посочено лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция. В заявлението е посочено наименованието, което да бъде изписано в бюлетината – СДС /ЗНС, СДС/

Налице са изискванията на чл.148 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.13 и чл.148, ал.6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ямбол

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА Местна коалиция СДС /ЗНС, СДС/ за участие в изборите за кмет на Община Ямбол;
РЕГИСТРИРА Местна коалиция СДС /ЗНС, СДС/ за участие в изборите за общински съветници;
3.Наименованието на местната коалиция за отпечатване в бюлетината е: СДС /ЗНС, СДС/

Издава удостоверение за регистрация на местна коалиция СДС /ЗНС, СДС/ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Решението да се впише в Публичния електронен регистър на местните коалиции за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. след обявяването му.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, чрез Общинска избирателна комисия Ямбол.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 16.09.2019 в 19:19 часа

 

 

Read 742 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo