×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Може ли областният координатор на ПП ГЕРБ за област Ямбол, който е и кмет на Община Ямбол, да бъде наказван

Вторник, 16 Април 2019 11:04

 

СИГНАЛ за проверка от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ - гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

До г-н Сотир Цацаров

Главен прокурор

на Република България

До г-н Димитър Петров

и.д Ръководител на

специализираната прокуратура на Република България

До г-н Бойко Борисов

Министър председател   на Република България

До г-н Младен Маринов

Министър на вътрешните работи

До г-н Бойко Борисов

Председател   на ПП ГЕРБ

До медиите

Копие: г-н Генчо Иванов

Директор ОД на МВР - Ямбол

           

            Относно: Изпълнение (неизпълнение) на служебните си ангажименти на отговорните за това служители в ОДМВР Ямбол относно  НАРЕДБА № РД-02-20-10 ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ МОНТИРАНЕ ВЪРХУ ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ И НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ на територията на Община Ямбол и във връзка с възлагателно писмо на Гл.прокурор на Република България Сотир Цацаров за състоянието на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии

           

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Маринов,

            Уважаеми г-н Иванов,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

 

            От писмо Изх.№ 326р-4788 / 20.03.2019 на ОДМВР Ямбол за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и приложенията към него се информирахме за резултатите от възлагателно писмо на Гл.прокурор на Република България Сотир Цацаров за проверка състоянието на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии в община Ямбол. Самата информация се съдържа в писмо рег.№326000-3498/12.03.2018; разпореждане рег.№326000-7576/30.05.2018; писмо рег.№326000-8742/21.06.2018 и  писмо рег.№326000-12256/07.09.2018г.

            Хронологията и фактите в тях сочат следното:

  1. С писмо рег.№326000-3498/12.03.2018г. директора на ОДМВР Ямбол уведомява кмета на Община Ямбол Георги Славов за възложената им проверка за състоянието на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии в община Ямбол и за предприемане на адекватни мерки за привеждането им в състояние съответстващо на нормативните изисквания към тях. За направените проверки са изготвени констативни протоколи и резултатите от тях са изпратени на кмета за изпълнение.
  2. След около 2 месеца и половина бездействие следва полицейско разпореждане рег.№326000-7576/30.05.2018 за спешно изпълнение на констатираните нередности по пешеходните пътеки в гр.Ямбол със срок за изпълнение 31 юли 2018г.
  3. Следва ново писмо  на директора на ОДМВР Ямбол рег.№326000-8742/21.06.2018, в което се сочат нередности за монтирани изкуствени неравности за ограничаване на скоростта по улиците в нарушение на наредбите.
  4. С писмо рег.№326000-12256/07.09.2018г. на директора на ОДМВР Ямбол се констатира, че при повторна проверка на 31.08.2018г на дадените в полицейското разпореждане за спешно коригиране на допуснатите нередности в нарушение на наредбите, не са изпълнени въпреки, че срокът е изтекъл преди един месец?!
  5. И до момента голяма част от тези предписания не са изпълнени, но от исканите документи няма информация стопанинът на пътя, кметът на Община Ямбол, Георги Славов, да е наказан съгласно закона?!

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Маринов,

            Ние питаме – Има ли извършени нарушения от служителите на ОДМВР Ямбол във връзка с изпълнението/неизпълнението на служебните им задължения, съгласно законите и ЕТИЧНИЯ КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ?

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Кой, кога и с какъв документ ви докладва за резултатите от възложената от Вас проверка в качеството Ви на Гл.прокурор на Република България за състоянието на пешеходните пътеки в урбанизираните и извън урбанизираните територии в община Ямбол? Бяха ли приведени в съответствие със законите и наредбите?

            Уважаеми г-н Борисов,

            Питаме Ви в качеството Ви на председател на ПП ГЕРБ: Може ли областният координатор на ПП ГЕРБ за област Ямбол, който е и кмет на Община Ямбол, да бъде наказван съгласно законите на Република България, или и него няма кой да го накаже?! Такова ли трябва да е поведението, на който и да е кмет към органите на МВР?!            Приложения:

  1. Писмо Изх.№ 326р-4788 / 20.03.2019 на ОДМВР Ямбол за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация;
  2. Писмо рег.№326000-3498/12.03.2018 на ОДМВР Ямбол;
  3. Разпореждане рег.№326000-7576/30.05.2018 на ОДМВР Ямбол;
  4. Писмо рег.№326000-8742/21.06.2018 на ОДМВР Ямбол;
  5. Писмо рег.№326000-12256/07.09.2018г. на ОДМВР Ямбол.

            В очакване на отговора Ви до нас

                                                                    С уважение:    Александър Петров - .....................

                                                                                           Борислав Пехливанов - .................

                                                                                           Каньо Канев - .................................

                                                                                           Иван Кърцъков - ............................

                                                                                           Красимир Стойчев - ......................

                                                                                              Рафаел Калдерон

Read 702 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo