×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Седмо заседание на ОбС – Стралджа

Понеделник, 22 Април 2024 13:13


ПРОМЕНИ В СПИСЪКА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
На 25 април от 10,00ч. в заседателната зала на ОбС „Велчо Тончев Димитров“ ще се проведе седмото заседание на ОбС – Стралджа. Нели Кавалджиева, председател на ОбС, вече изпрати поканите до съветниците с проекта за дневен ред.
Като начало по предложение на Атанас Киров, кмет на общината, ще бъде обсъдено предложение за компенсирани промени между обекти в поименния списък за капиталови разходи за 2024г., между отделни обекти финансирани със средства от целева субсидия от предходна година и добавяне на нови обекти със собствени средства. Очаква се одобрение на инвестиция за годината, направена от ВиК Ямбол. Г-н Киров е вносител на Годишен доклад за наблюдение и изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината 2021-2027г. и за 2023г. Още в дневния ред: издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири -публична общинска собственост, разглеждане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2023г., приемане на отчет по изпълнение на годишния план за развитие на социалните услуги през 2023г. и Годишен план за социалните услуги за 2024г.,приемане на годишен план за изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината за 2024г., приемане доклади от читалищата за осъществените дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2023г. и изразходените от бюджета средства, приемане на отчети за дейността и изразходените средства от спортните клубове и туристическото дружество „Кале“ и др.

 

Read 346 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */