×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Община Стралджа въвежда иновативен метод за домашно компостиране

Събота, 20 Април 2024 16:14

 

На 15 април се проведе финалната пресконференция по проект „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в община Стралджа“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Тя се състоя в конферентната зала на Общината. В събитието взеха участие партньорите по проекта, а кметът на Стралджа – Атанас Киров – изказа благодарности на целия екип за доброто сътрудничество и успешно постигнатите резултати.

Защо е необходимо реализирането на този проект?

Осъществяването на дейностите по проекта са реализирани в рамките на малко повече от две години. Всички заложени цели и очаквани резултати са успешно постигнати.

Въпреки това идеята за проекта се заражда много по-рано. След редица проучвания и анализи, експертите от Община Стралджа, осъзнават необходимостта от сериозно фокусиране върху борбата с климатичните промени. Постоянното повишаване на годишните температури, продължителните горещини и засушаванията водят до проблеми не само за местното население, но и за местните селскостопански производители.

Така Общината решава да кандидатства съвместно с IDN (International Development Norway) и Магистериум ООД и заедно печелят проекта „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в община Стралджа“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Неправителствената организации IDN (International Development Norway) години наред работи по Норвежкия финансов механизъм на територията на Балканите. Фирма Магистериум ООД притежава значителен опит и е с доказан професионализъм в областта на околната среда.

Какво е постигнато с този проект?

В проекта са заложени общо 8 дейности, с ясно определени цели.

Сред тях водещи са тези, отнасящи се до:

  • повишаването компетентността и уменията на служителите от Община Стралджа, като предварително бяха адаптирани норвежки модели на обучения;
  • изграждането на площадка за събиране и компостиране на зелени и биоразградими отпадъци и осигуряване на техника и съоръжения, които да я обслужват;
  • демонстрационно въвеждане на алгоритъм за изчисляване на такса „Смет“;
  • допълване на Плана за интегрирано развитие на Община Стралджа с мерки, конкретно насочени към адаптирането към климатичните промени и намаляването на емисиите на парникови газове

и др.

Всяка от дейностите е успешно реализирана и поставените цели са постигнати. В резултат на това са изградени прекрасни партньорски взаимоотношения; определени са пропуските по отношение на действията в областта на климата; планирани са и са предприети стратегически стъпки за въвеждане на добри практики и за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите от климатичните промени; реализирани са конкретни мерки, които ще помогнат за намаляване на емисиите парникови газове и за засилване устойчивостта на местната общност към изменението на климата.

Благодарение на проекта и разработените по него доклади са предложени:

  1. Адаптирана методика за обучение;
  2. Пилотен модел за изчисляване на такса „Смет“;
  3. Иновативна методика за оценка не само на ПИРО, но и на други общински планове и програми.

Бокаши контейнери за домашно компостиране

Освен изграждането на площадка за компостиране, Община Стралджа е предвидила и бокаши контейнери за част от своите жители.

Бокаши е метод за рециклиране на органични отпадъци, подобен на компостирането, но с някои ключови предимства - не се отделят газове и не мирише, не се изисква обръщане за аериране (тъй като процесът е анаеробен). Процесът е много по-бърз от стандартното компостиране, а крайният продукт е изключително хигиеничен, почти стерилен.

Този метод е предназначен единствено за компостиране на хранителни отпадъци и е широко разпространен в Норвегия и другите Скандинавски страни.

Иновативният подход на Община Стралджа не само ще стимулира жителите да се възползват от възможността да компостират и да намалят количествата депонирани отпадъци и отделени вредни емисии, но и ще даде добър пример на останалите общини.

Read 453 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */