×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Мариета Сивкова:

Четвъртък, 13 Февруари 2020 21:15


По нов ред ще се предоставят помощи на граждани на Ямбол със спешни здравословни проблеми.

Проект за Правилник за предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми е публикуван за обществено обсъждане на сайта на община Ямбол и всеки може да се запознае и направи своите предложения.

С него се уреждат реда и начина за предоставяне на еднократна целева финансова помощ на лица със спешни здравословни проблеми за:
- Подпомагане решаването на спешен здравословен проблем на лица, неразполагащи с достатъчно финансови средства за провеждане на необходимото лечение.
- Частично покриване на разходите за предоставени медицински услуги в лечебно заведение в страната - заплащане на медицински консумативи и услуги, които не се поемат от НЗОК.

Предвидено е, нуждаещите се от такава помощ да внесат набор от определени документи в канцеларията на Общински съвет - Ямбол. Те се разглеждат от постоянната комисия по здравеопазване, която прави предложението до общински съвет за отпускане или не на еднократна помощ. След решение на Общински съвет и заповед на кмета на общината помощта се предоставя на лицето.

Важно е да се знае, че помощ може да бъде отказана при изчерпване на предвидения финансов ресурс; ако не са представени доказателства за спешен здравословен проблем; в случаите когато лицето е получило през бюджетната година еднократна финансова помощ от
други институции; когато лицето е получило еднократна финансова помощ по реда на правилника през предходните две бюджетни години.

С новия правилник се отменя действащият досега. Председателят на ресорната комисия д-р Т.Петкова, която има натрупан опит и знае проблемите при прилагане на действащия правилник, е изготвила проекта.

Единствената неяснота е в това, че в проекта за правилник се ползва понятието ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД, а такъв няма създаден в община Ямбол. Може би предстои създаването му!

Засега, единствените средства за "Помощи по решение на Общински съвет", предвидени в бюджета на община Ямбол за 2020 г. за тази цел са в размер на 10 000 лв.
След изтичане на срока за мнения и предложения, проектът в предложения вид или преработен ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет- Ямбол

М. Сивкова е общински съветник от БСП в Ямбол.

Проект на Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

Бел. Яс - интересно 12-години на управляващото тогава мнозинство сега-действащият Правилник не създаваше проблеми. Дали зад тази "инициатива" причината не е в това, че полит. партии загубиха битКата за избор на кмет?
Впрочем тогава  и в съвета  група на ГЕРБ нямаше - имаше група на един като-дерибей. И те само изпълняваха и получаваха заплатки...

 

Read 2140 times
Rate this item
(0 votes)

Последни новини

Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */