×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Първа препирня в Ямболската районна избирателна комисия за изборите на 11 юли

Събота, 22 Май 2021 22:01


Районната избирателна комисия на Ямбол не можа да си избере говорител. Коалицията ГЕРБ-СДС  срещнала отпор.
За около 17 минути е приключило заседанието на Избирателната комисия на 31 Ямболски избирателен район днес.
Присъствали са десет души. Отсъстват трима.
Приети са единогласно три решения /вж. по-долу/, едно обаче НЕ. /За да се приеме решение в РИК се изисква мнозинство от две трети/
ЕМИЛИЯ МАРЧЕВА: Колеги, аз предлагам за говорител да изберем Силвия Атанасова. Тя е опитен юрист, била е многократно член на РИК, ОИК, познава много добре изборния процес, компетентна е и опитна.
Следват бързи дебати:
МАРИАНА ГЪРДЕВА: Колеги, безкрайно уважавам Силвия Атанасова, но не считам, че председателя на РИК и говорителя следва да са от една партийна квота. Нямам предложение за конкретен човек, но предлагам решението по този въпрос да отложим за по-късен момент, когато ще сме в пълен състав.
АНИ КАНЕВА: Колеги, не считам, че това да сме от една партия с говорителя може да е проблем. Ако сте съгласни – нека изберем и втори говорител, от друга партия.
МАРИАНА ГЪРДЕВА: Колеги, предлагам първо да гласуваме моето предложение.
АНИ КАНЕВА: Колеги, който е съгласен с предложението на колегата Гърдева за отлагане на решението по този въпрос, моля да гласува.
ЕМИЛИЯ МАРЧЕВА: гласували За – 6 членове - Милко Димитров, Яна Първанова, Катя Апостолова, Мима Атанасова, Снежана Енчева, Мариана Гърдева-Виденова.
Против – 4 членове - Ани Канева, Димитър Събев, Емилия Марчева, Силвия Атанасова.
АНИ КАНЕВА: Колеги, решението не се приема, но не можем да приемем и решението за избор – нямаме нужния кворум. Налага се да отложим избора на говорител за следващо заседание.

 

ПП

Бел. Яс - необходима е да уточним, за да не стават неволни грешки.
Председателят Ани Канева е от квотата на ГЕРБ-СДС
Направилият предложението Емилия Марчева е от същата квота. Явно и Силвия Атанасова е от ГЕРБ СДС
По-интересното е другото
Противопоставилата им се г-жа Мариана Гърдева- председател и участник в ръководството на няколко избирателни комисии от името на БСП или нейни коалиции, вече не е представител на червените.
А на "Изправи се Мутри вън"

Няма как да разберем истината защо Гърдева вече не е на БСП
Дали, защото БСП не я е искала за техен представител, по принцип. И затова Гърдева е приела предложението на ИМВ

Или Гърдева е приела предложението на ИМВ, защото тя не е искала да е от БСП

 

ВЗЕТИТЕ ДНЕС РЕШЕНИЯ

Решения

№ 3-НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на член за маркиране на печата на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

№ 2-НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на начина и мястото за обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски, адрес и приемно време на комисията

№ 1-НС / 22.05.2021

ОТНОСНО : Номерацията на решенията на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

Кои са присъствали на заседанието:
ПРИСЪСТВАЛИ– Ани Канева, Милко Димитров, Яна Първанова, Димитър Събев, Емилия Марчева, Силвия Атанасова, Катя Апостолова, Мима Атанасова, Снежана Енчева, Мариана Гърдева-Виденова

ОТСЪСТВАТ: Лора Каламерова, Веса Ефева, Биляна Кавалджиева-Димитрова

Нямаме снимка от заседанието, защото, все още няма публикуван видеозаписа, въпреки чл.
17 от РЕШЕНИЕ на ЦИК
№ 80-НС, София, 21 май 2021 г, който гласи:

Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.

Според публикувания Протокол заседанието е приключило в 13.17.
Надяваме се Комисията ще установи, съобщи причините за нарушението и вземе мерки да не се нарушава изискваната от прозрачност за организацията и провеждането на изборите.

Бел. Яс в неделя видеозаписът беше факт. /Чува се добре, но малко тихо, не всички от присъстващите са в обсега на камерата за съжаление...

СЪСТАВ на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ани Стефанова Канева

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милко Димитров Димитров

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Лора Алекова Каламерова

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Яна Михайлова Първанова

ЕГН


Димитър Събев Събев

ЕГН

 

Емилия Георгиева Марчева

ЕГН

 

Силвия Николаева Атанасова

ЕГН

 

Катя Анатолиева Апостолова

ЕГН

 

Веса Георгиева Ефева

ЕГН

 

Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

ЕГН

 

Мима Атанасова Атанасова

ЕГН

 

Снежана Христова Енчева

ЕГН

 

Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

 

Last modified on Неделя, 23 Май 2021 20:39
Read 1045 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */