×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

УСЛОВИЯ И РЕД за провеждане на машинно гласуване

Неделя, 16 Май 2021 04:43

 1. 1. При произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. машинно гласуване се произвежда във всички избирателни секции с изключение на избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 ИК или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели.

Адресите и номерата на избирателните секции, в които ще се произведе машинно гласуване, се обявяват от ЦИК и се публикуват на интернет страниците на ЦИК и РИК.

 1. 2. Централната избирателна комисия организира, ръководи и контролира произвеждането на машинното гласуване, обработката на данните от него, обобщава и анализира получените резултати.
 2. 3. Машинното гласуване се осъществява чрез специализирани устройства за гласуване съгласно чл. 213 ИК, за които има решение за удостоверяване на съответствието им с изискванията по чл. 213а, ал. 2 ИК и изискванията на техническата спецификация.
 3. 4. За машинното гласуване се създава обща бюлетина върху сензорен дисплей, на която избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот.

Бюлетината се проектира по същия начин, както хартиената бюлетина.

Централната избирателна комисия утвърждава образеца на бюлетината.

 1. 5. В секциите, в които се произвежда машинно гласуване избирателят гласува с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите, когато поради възникнали непреодолими външни обстоятелства машинното гласуване се окаже невъзможно. В такива случаи секционната избирателна комисия уведомява незабавно районната избирателна комисия, която уведомява Централната избирателна комисия. Гласуването продължава с хартиени бюлетини.
 2. 6. Гласуването с бюлетина за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.
 3. 7. Избирател, който гласува с бюлетина за машинно гласуване, не може да гласува с хартиена бюлетина.
 4. 8. Машинното гласуване се извършва по реда на чл. 268 ИК.
 5. 9. След произвеждане на гласуването се отпечатва от системата контролна разписка, която избирателят пуска в специална кутия за машинното гласуване. Избирателят не може да промени своя вот чрез повторно машинно гласуване.
 6. 10. Резултатите от машинното гласуване по партии и коалиции и кандидати не се обявяват до края на изборния ден.
 7. 11. Обучителното звено на ЦИК, с участието на представители на доставчика на специализираните устройства за машинно гласуване, организира и провежда обучение на РИК, както и провежда разяснителна кампания за машинното гласуване.

Районните избирателни комисии, с участието на представители на доставчика на специализираните устройства за машинно гласуване, провеждат обучение на СИК, в които ще се произвежда машинно гласуване.

 1. 12. Централната избирателна комисия приема Методически указания за произвеждането и начина на гласуване в секциите, в които ще се произвежда машинно гласуване и ги обявява на интернет страницата си.
 2. 13. За неуредените въпроси в тези условия и ред ЦИК се произнася с решение.
Last modified on Събота, 19 Юни 2021 09:19
Read 988 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */