×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Нов член на РИК Ямбол

Сряда, 17 Март 2021 10:32


Заради положителен тест за коронавирус, представител на БСП в Районната избирателна комисия  е  вече на домашно лечение. Той още снощи беше заменен с Решение на ЦИК

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2236-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: заместване на член на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски

Постъпило е искане с вх. № НС-11-33 от 16.03.2021 г. от Катя Атанасова Георгиева – пълномощник на коалиция „БСП за България“, за временно заместване на член на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, по реда на чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс.

Към искането са приложени: декларация от Владимир Георгиев Стоев за невъзможност да изпълнява задълженията си като член на РИК, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата на Елена Димитрова Иванова-Георгиева, копие от изследване от микробиологична лаборатория, както и пълномощно от Корнелия Нинова – представляваща коалицията, в полза на Катя Георгиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, Елена Димитрова Иванова-Георгиева, ЕГН …, до завръщането на Владимир Георгиев Стоев.

На назначеня член за временно заместване да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на 

Read 567 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */