×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

От поща с името Мирослав Иванов получихме информация за +

Четвъртък, 11 Април 2024 11:12


отпуснати с Постановление на МС за почти 9 млн. лева за Новата болница в Ямбол. 

 

Постановление № 99 от 5 април 2024 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 ОТ 5 АПРИЛ 2024 Г.
за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 8 960 000 лв. за увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ – АД, гр. Ямбол.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаро

 

Последното заседание на МС, което беше оповестено беше на 3 април, Постановлението е от 5 април.
Казаното по Панорама от Лена Бориславова, че следващата седмица ще бъдат осигурени пари. Е, говореше се и за други суми...
В петък  /5 април/ напомнихме на ПП-ейците да напомнят, че работната седмица изтича...

 

Средствата са за оборудването и обзавеждането на Отделението за образна диягностика...

Необходими са още около 21 милиона лева, за да може да функционира по предназначение т.нар Нова болница

 

СЛЕДВА ПРЕССЪОБЩЕНИЕТО НА ПП

 

Министерство на финансите на кабинета Денков отпусна почти 9 млн. лв. за оборудване на Ямболската болница

С Постановление на Министерски съвет № 99 от 05.04.2024г. се предвижда увеличение на капитала на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - гр. Ямбол със сума в размер на 8 960 000лв., с които следва да бъде закупено медицинско оборудване за образна диагностика.

С това акад. Николай Денков и Асен Василев изпълняват дадените обещания, че държавата ще отпуска средства за новия болничен комплекс в гр. Ямбол, когато съответните обществени поръчки са проведени успешно.

Процесът по уточняване на точните суми отне почти два месеца, през които течеше активна комуникация между ръководството на болницата, Министерство на здравеопазването и Министерство на финансите.

Припомняме, че през декември 2023г. правителството отпусна и сума в размер на 5 842 400лв. за довършване на строително-монтажните работи.

 

Бел. Яс ВИЖТЕ ТОВА
уж по план щяха да отпускат парите, пък то в Заседанията на Министерския съвет ги няма и е прието на подпис, в същия ден, в който рано сутринта публикувахме това...

ПеПейци, изтича работната седмица. А обещахте парите за Новата болница! Чакаме!

Петък, 05 Април 2024 07:35

http://yambolnews.net/drugosti/item/52474-2024-04-05-04-39-35


 

и ТОВА 

Чл. 7. (1) В изпълнение на своите конституционни функции Министерският съвет разглежда въпроси, които са му изрично възложени със закон или следват от ръководното му място в системата на изпълнителната власт.

(2) Министерският съвет решава въпросите от своята компетентност на заседания.

(3) По изключение и по предложение на министър-председателя Министерският съвет може да приеме акт и неприсъствено. Ако някой от членовете на Министерския съвет поиска мотивирано проектът на акт да бъде обсъден от Министерския съвет, той се включва в дневния ред за следващото заседание.

 

Бел. Яс - отпуснати, не означава, обаче непременно преведени.

Надяваме се - в казуса значението да съвпада, а да не става въпрос за  предизборни манипулации

 

Read 1063 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */