×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Как една "тъмна" общинска съветничка се опита да осуети дарение за ремонт на обществени санитарни възли в КАТ. Featured

Събота, 14 Март 2020 09:19


За пореден път - "Няма понятие, но има мнение"!

Каква пламенна реч. Как не можело то така - как трябвало да се обсъждат даренията. Да се питал и дарителят дали е съгласен. Пламенни думи на председателката на комисията по Общински имоти. Как така ще се спонсорира баня на полицията?

Съветниците вземат заплати - не да имат мнение, без да имат понятие. Вместо да се пени от обществената трибуна /не слиза от там!/, съветничката можеше да разбере дълго преди сесията за какво точно става въпрос. За да не се излага публично. Впрочем - точно тази, чиито банкови сметки, имущество и зависимости не са осветлени, според нас няма право да се "грижи" за общинското имущество и въобще...
Поне, докато не приключи проверката й в КПКОНПИ, заради това че не е подала декларацията си - единствената от всички в Ямболска област, задължени от Закона. Да де - те другите - прости!
ГЕРБ загуби доверие в Ямбол, заради действията на някогашния си лидер Георги Славов.
Георгиева е лидер на БСП. В заглавието я пишем "тъмна", не предвид физически данни или недобра хигиена, а защото не е осветлила Декларацията си!

ОТ ПРОТОКОЛА НА СЕСИЯТА:

Предложение относно даване на съгласие за сключване на договор за дарение.

ВНОСИТЕЛ: В. Ревански

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кънева – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – С дълбоко уважение към служителите на областната дирекция на МВР към техния труд, с разбиране за недобрите условия за работа, позволете ми да изразя несъгласие към така направеното предложение от администрацията. Първо, цитира се договор за дарение на община Ямбол, за санитария за баня и за тоалетна. Дарителят със сигурност е направил това дарение с волеизявление за нуждите на нашата община, кои сме ние, че да предаряваме. Не е коректно, не е етично към дарителя, не съм убедена, че е и законосъобразно. Може ли да ни информирате кой е дарителя и точно какво е записано в договора за дарение на община Ямбол. Второ, предлага ни се освен това да предоставяме сумата от 4 000 лв. от бюджета за реализиране на ремонт на санитарните помещения. Къде се намират тези помещения, в сграда държавна собственост, а ние постоянно обсъждаме как имаме проблема с ремонта на имотите общинска собственост. Разберете, не е редно това, което ни се предлага, ако искаме да помогнем, нека да обсъдим други варианти, но не с едно подобно решение, то принципно не е правилно. Вижте парична помощ на областни дирекции на МВР се прави по изрично писмено тяхно искане и то само за дейности, които действително касаят обезпечаване на сигурността на гражданите примерно недостиг на гориво или нещо подобно, такова нещо тук няма, тук ще правим ремонт на тоалетните. Нека да не бързаме с гласуване на едно такова предложение. Дано вече не сме дали някакво обещание в аванс, дано не сме и направили ремонта, за да не изпаднем, ако вземем друго решение в неудобно положение. Но аз предлагам да помислим за отлагане на тази точка и да я обсъдим в друг вариант, разберете, не е редно това, което ни се предлага, това е публичен ресурс, това е дарение на община Ямбол и 4 000 лв. от бюджета не е достатъчно обосновано това предложение, не е правилно наистина.

Керемидчиев – Дарението е от г-н Ревански, четирите хиляди са от бюджета на общината. Става въпрос за тоалетна в КАТ, която се ползва от гражданите, а с новите документи там става голямо струпване на хора. Нека Общински съвет реши дали да се направи това дарение.

Шиков - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението за отлагане на г-жа Георгиева.

Гласували за – 8 против – 20 въздържали се – 2

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували за – 24 против – 3 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

Read 727 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo