×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ако някой е без срам и общ. морал, то другите без достойнство ли са? Допускат, търпят и се снимат с това?

Четвъртък, 09 Април 2020 09:07

Приемат да не се уважават Закони, да се престъпва положена пред обществото  ни клетва .
фициално не е съобщено но явно сесия на ОбС на Ямбол през април ще има. Това стана ясно от това, че започнаха заседанията на комисиите. С нетърпение чакаме протокола от това на Комисията по общински имоти, която се началства от нагло скрилата от обществеността своите имоти, банкови сметки, пари и зависимости Катя Георгиева. Как ли се е чувства областният ръководител на ГЕРБ Александър Стойков и другите съветници, подали и публикували изискваните от Закона декларации, да им е е председател една клетвопрестъпничка? Нима нямат достойнство?  
И тази ще се грижи за общинте имоти на ямболци? Как ли? Без почит към закони и клетва?
яла, лидерката на БСП да си плати глобата за нарушението на Закона и сичко ще било наред. Не е наред! 

 

Вх.№ В-0125/24.02.2020г. – Предложение от кмета на общината относно определяне на
пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул.
"Емине" № 11.
2. Вх.№ В-0129/26.02.2020г. – Молба от Юсеин Ахмедов Хасанов относно преразглеждане
оценка на общински жилищен имот, определен за закупуване.
3. Вх.№ В-0133/02.03.2020г. – Предложение от кмета на общината относно предоставяне на
движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Дом за стари хора и
домашен социален патронаж.
4. Вх.№ В-0134/02.03.2020г. – Предложение от кмета на общината относно предоставяне
безвъзмездно право на ползване върху 140 кв. м. от ПИ с идентификатор 87374.521.20, УПИ
1, кв.74е, ж. к. "Г. Бенковски", в едно с монтирания в него православен параклис.
5. Вх.№ В-0142/09.03.2020г. – Предложение от кмета на общината относно предоставяне на
движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление от "Център за
настаняване от семеен тип за деца с увреждания".
6. Вх.№ В-0143/09.03.2020г. – Предложение от кмета на общината относно предоставяне на
движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление от "Център за
настаняване от семеен тип за деца без увреждания" към КСУДВ, гр. Ямбол.
7. Вх.№ В-0144/10.03.2020г. – Предложение от кмета на общината относно продажба на
общински имоти по ЗОС.
8. Вх.№ В-0150/17.03.2020г. – Предложение от кмета на общината относно определяне на
пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.548.13 по КК на
гр. Ямбол, находящ се на ул. „Кокиче“ № 3.
9. Вх.№ В-0155/18.03.2020г. – Предложение от кмета на общината относно определяне на
общинските жилища по брой и предназначение 2020 г.
10. Вх.№ В-0158/23.03.2020г. – Предложение от кмета на общината относно обявяване на част
от имот ПОС за ЧОС и безвъзмездното му предоставяне в собственост на Министерство на
земеделието, храните и горите.
11. Вх.№ В-0165/27.03.2020г. – Предложението кмета на общината относно продължаване срока
на договор за наем на фондация „Мостове над Тунджа“ – Ямбол.
12. Вх.№ В-0170/02.04.2020г. – Предложение от кмета на общината относно предоставяне под
наем на земеделски имоти - ЧОС в м. Кринчовица.
13. Вх.№ В-0175/06.04.2020г. – Предложение от кмета на общината относно кандидатстване с
проектни предложения по Наредба № 4 от 08.07.2019 на ММС за финансово подпомагане на
изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост.
14. Вх.№ В-0178/07.04.2020г. – Предложение от кмета на общината относно предоставяне на
спортна база - публична общинска собственост на Клуб по водомоторни спортове 69
Рейсинг, гр. Ямбол.
15. Вх.№ В-0180/07.04.2020г. – Предложение от кмета на общината относно предоставяне на
част от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. "Златен рог" № 2 на НЧ "Зора".
16. Вх.№ В-0183/07.04.2020г. – Предложение от кмета на общината относно предприемане на
икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински имоти под наем или на друго
правно основание, които нямат възможност да осъществяват търговска дейност във връзка с
епидемичната обстановка и за лицата заплатили абонамент за "Синя зона".
17. Вх.№ В-0182/07.04.2020г. – Предложение от кмета на общината относно съгласие за
рекултивация на нарушен терен, ЧОС, част от поземлен имот 87374.15.95 по КК на гр. Ямбол

Ето как наглеее нарушителката на Закона в обръщение към ямболлии. Тази, кото ако имаше обществена съвест и морал, отдавна трябваше да е напуснала сама не само председателското място на Комисията за Общински имоти, а тя призовава да споделяте вашите проблеми с нея.

Приятели, всеки има проблеми със собствеността.
Или знае за свой приятел, който да има такива.
Проблеми, които вероятно не са решавани с години .
Но вие ни направихте ваши общински съветници и ще ви очакваме - да ви дадем съвет, да ви съдействаме, да направим всичко, което е в правомощията ни.
Защото сме в Общинския съвет заради вас!

Read 603 times
Rate this item
(1 Vote)
Tagged under
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo