Делото за смъртоносните взривове над Лозенец влезе в Съда, но.../ВИДЕО/ Featured

Четвъртък, 01 Февруари 2018 10:30


До този час не беше ясно ще тръгне ли въобще делото срещу тримата обвиняеми за взрива в складово-призводствената база над Петолъчката през юни 2012 година. Взрив, причинил смъртта на трима души и телесни повреди на други трима работници. Ужасил, хвърлил в покруса хората не само от Лозенец и община Стралджа.


Адвокатите на тримата обвиняеми пледират, че Обвинението трябва да е дело на Районна, а не на Окръжна прокуратура, участието в процеса на Окръжен прокурор,изготвил Обвинителния акт, според тях е недопустимо. В препълнената тревожна зала на ЯРС, зала на съдия Василев, бяха зачетени Решения по подобни казуси на Върховния съд.
Делото се точи с години. Веднъж по него с оправдателна присъда се произнесе пак ЯРС, но на по-горната инстанция беше върнато. Продължава де не е ясно на неюридически посветените нас, как така дело с трима убити, трима ранени и паникькосана, нормално, общественост е дадено за гледане на Районен, съд /уважения към съдиите там, разбира се/ Ама съдебната система такава . не е решено таква нещо в Ямбол.
ВСЕКИ Е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО С ВЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА,НО:
Окръжна прокуратура – Ямбол предаде на съд Десислав Д. (на 52 г., от гр. София). Той е подсъдим за това, че във времето от 08.02.2012 г. до 05.06.2012 г. в производствено-складова база за боеприпаси, в землището на с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол, в района на пътен възел „Петолъчката”, в качеството си на едноличен собственик и управител на търговско дружество, при изпълняван от дружеството договор между него (изпълнител) и Министерството на отбраната на Република България (възложител), като държал и работил с взривни вещества, съставни на и съдържащи се в боеприпаси за зенитно управляеми ракети, не взел необходимите мерки за сигурност за тяхното унищожаване, предвидени в законовите разпоредби, като вместо тяхното унищожаване чрез взривяване, в изпълнение на „Технология за цялостен процес на унищожаване на бойна част“ разработена от Иван Т., съгласувана с Иван П. и утвърдена от него, както и на Технологична инструкция за работа с установка за термична обработка на бойна част на ракета и Технологична инструкция за работа с установка за механична обработка на бойна част на ракета, организирал, утвърдил, ръководил и допуснал извършването на опасен и недопустим поради това производствен процес за необратимо преобразуване чрез разснарядяване на бойните части на отделни техни съставни елементи – отпадъчни взривни вещества, в цех № 1 на базата, в резултат прилагането на който производствен процес на 05.06.2012 г. в цех № 1 последвал взрив и причиняване на смъртта на трима души и средни телесни повреди на други трима души, като не е искал и не е допускал това и деянието съставлява особено тежък случай – престъпление по чл. 338, ал. 3, вр.ал. 1 от НК.

На съд е предаден и Иван П. (на 55 г., от гр. София). Той е подсъдим за това, че в горепосочените време и място, в качеството си на „Началник производство“ в базата, при изпълняван договор между Министерство на отбраната на Р.България (възложител) и търговско дружество (изпълнител), като държал и работил с взривни вещества, съставни на и съдържащи се в бойни части за зенитно управляеми, не взел необходимите мерки за сигурност за тяхното унищожаване, предвидени в законовите разпоредби и като вместо тяхното унищожаване чрез взривяване, в изпълнение на „Технология за цялостен процес на унищожаване на бойна част“ разработена от Иван Т., съгласувана с него и утвърдена от Десислав Д., на Технологична инструкция за работа с установка за термична обработка на бойна част на ракета и на Технологична инструкция за работа с установка за механична обработка на бойна част на ракета, организирал, ръководил и допуснал извършването на опасен и недопустим поради това производствен процес за необратимо преобразуване чрез разснарядяване на боеприпасите на отделни техни съставни елементи – отпадъчни взривни вещества, в цех № 1 на базата, в резултат прилагането на който производствен процес на 05.06.2012 г. в цех № 1 последвал взрив и причиняване на смъртта и средни телесни повреди на горепосочените пострадали, като не е искал и не е допускал това и деянието съставлява особено тежък случай – престъпление по чл. 338, ал. 3, вр.ал. 1 от НК.

На съд е предаден и Иван Т. (на 56 г., от гр. София). Той е подсъдим за това, че в качеството си на проектант на взривни работи в търговско дружество във времето след 20.12.2011 г. до 02.04.2012 г. в производствено-складова база за боеприпаси, в землището на с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол, в района на пътен възел „Петолъчката”, стопанисвана от търговското дружество, като държал и работил с взривни вещества, съставни на и съдържащи се в бойни части за зенитно управляеми ракети, за изпълнение на договор между Министерство на отбраната на Р.България (възложител) и търговското дружество (изпълнител), разработил „Технология за цялостен процес на унищожаване на бойна част“, Технологична инструкция за работа с установка за термична обработка на бойна част на ракета и Технологична инструкция за работа с установка за механична обработка на бойна част на ракета, като не взел необходимите мерки за сигурност за унищожаване на взривните вещества, съдържащи се в бойните части и на тях самите, предвидени в законовите разпоредби, като вместо унищожаване на взривните вещества, съдържащи се в бойните части и на тях самите, чрез взривяване, с технологията и двете технологични инструкции, проектирал и разработил извършването на опасен и недопустим поради това производствен процес за необратимо преобразуване чрез разснарядяване на бойните части на отделни техни съставни елементи – отпадъчни взривни вещества, в цех № 1 на базата, в резултат прилагането на който производствен процес, на 05.06.2012 г., в цех № 1 на базата последвал взрив и причиняване на смъртта и средни телесни повреди на горепосочените пострадали, като не е искал и не е допускал това и деянието съставлява особено тежък случай – престъпление по чл. 338, ал. 3, вр.ал. 1 от НК.

Last modified on Вторник, 06 Февруари 2018 02:26
Read 302 times
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo