×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

65 дела за 4 дни в РС Ямбол. /Всички предстоящи дела в съдилищата на града/

Понеделник, 04 Февруари 2019 07:14


Прави ни впечатление, че ПРОКУРАТУРАТА обвинява две лица за замърсяване на околната среда. Кметът на Ямбол е глобяван от РИОСВ Стара Загора, за идентични неща, че и по-лошо /не изпълнявапредписания, за да не се допуска замърсяване/с него Прокуратурата не се занимава. Поне на етап Съд. Припомняме и това, че за състоянието на реката на територията на общината отгонорностите са на кметството...Миналата и по-миналата година доказано вече Тунджа течеше замърсена. Наказаха с глоба ВиК-Ямбол, тоест нас...


Гражданско дело No 13/2018, I състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Д.И.Д. АРКАДИЯ ЕООД Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 4.2.2019 9:30
2 Търговско дело No 27/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД-ГР.СОФИЯ И.П.Т.,
Х.Т.Х. Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 4.2.2019 9:30
3 Търговско дело No 90/2018, VI състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ДЕЙЗИ ТРЕЙДИНГ ЕООД Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 4.2.2019 9:30
4 Гражданско дело (В) No 324/2018, I състав Делба А.А.М. В.Д.Ш.,
К.Д.К.,
М.Н.С.,
С.Н.С.,
Ц.А.П.,
В.А.А.,
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД,
Д.К.К. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ТОНКА В. МАРХОЛЕВА 5.2.2019 9:30
5 Гражданско дело (В) No 340/2018, I състав Искове по КЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Д.Д.Д.,
Н.Д.Д. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ТОНКА В. МАРХОЛЕВА 5.2.2019 9:30
6 Гражданско дело (В) No 348/2018, I състав Искове за недействителност на правни сделки Г.Д.Б.,
БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР-ЕЛХОВО ЕООД М.С.Д. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 5.2.2019 9:30
7 Гражданско дело (В) No 351/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ П.К.К. Г.П.К.,
П.Г.К.,
Г.Т.И.,
М.К.И. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ТОНКА В. МАРХОЛЕВА 5.2.2019 9:30
8 Гражданско дело (В) No 355/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АКВА И ГАЗ ООД Г.Т.Б. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 5.2.2019 9:30
9 НОХД No 12/2019, III състав Причиняване на смърт по непредпазливост в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Ж.Ж.Д. Докладчик:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА 5.2.2019 9:30
10 Гражданско дело (В) No 361/2018, I състав Делба Ж.С.Е. М.Н.Ч. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 5.2.2019 10:00
11 Гражданско дело (В) No 362/2018, I състав Искове по КЗ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ГР.ЯМБОЛ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД ГР. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ТОНКА В. МАРХОЛЕВА 5.2.2019 10:00
12 Гражданско дело (В) No 4/2019, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЕТ П.-П.П. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 5.2.2019 10:00
13 Гражданско дело (В) No 334/2018, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД,
ЕТ В.-В.В. Д.В.В.,
Я.М.В. Председател:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 5.2.2019 10:30
14 Гражданско дело (В) No 18/2019, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.Й.М. П.С.М. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ТОНКА В. МАРХОЛЕВА 5.2.2019 10:30
15 Търговско дело No 59/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД,
В.Д.А.,
Е.М.А. Докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 5.2.2019 11:00
16 ВЧНД No 32/2019, I състав Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето З.И.Ш. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 5.2.2019 14:00
17 ВНОХД No 370/2018, I състав Грабеж Л.Ж.Ж. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ИВАН Д. ИВАНОВ 6.2.2019 9:30
18 ВНОХД No 393/2018, I състав Квалифицирани състави на телесна повреда М.Н.Е. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА
Докладчик:
ИВАН Д. ИВАНОВ 6.2.2019 9:30
19 ВНОХД No 3/2019, I състав Квалифицирани състави на кражба Я.А.А.,
Д.Б.Х. И.Х.Щ.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА
Докладчик:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА 6.2.2019 9:30
20 НОХД No 358/2017, IV състав Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ М.С.В. Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ 7.2.2019 10:00
21 Търговско дело No 69/2018, II състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред СТАВЕН АД БОРОВЕЦ-К-ТРАНС ЕООД Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 7.2.2019 10:00
22 НОХД No 13/2019, I състав Откриване и несъобщаване, унищожаване или повреждане на културна ценност ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ В.Г.В. Докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 8.2.2019 14:00

 

27

НОХД No 1174/2018, IX състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.И.А.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

4.2.2019 9:00

28

НОХД No 1247/2018, II състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Р.К.В.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

4.2.2019 9:00

29

НОХД No 1089/2018, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Ж.Е.Е.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

4.2.2019 9:30

30

АНД No 1259/2018, IX състав

КАТ

Р.Н.А.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

4.2.2019 9:30

31

НОХД No 45/2019, IX състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.П.Д.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

4.2.2019 9:45

32

НОХД No 1122/2018, II състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.Д.Т.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

4.2.2019 10:00

33

АНД No 1307/2018, IX състав

КАТ

Б.Р.П.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

4.2.2019 10:00

34

НОХД No 282/2018, II състав

Унищожаване и повреждане

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.С.Г.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

4.2.2019 10:30

35

НОХД No 930/2018, IX състав

Обсебване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Ж.Г.Г.

Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ

4.2.2019 13:30

36

НЧХД No 233/2018, II състав

Лека телесна повреда

А.Р.Щ.

М.С.И.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

4.2.2019 14:00

37

НЧХД No 940/2018, II състав

Лека телесна повреда без разстройство на здравето

Н.Р.К.

И.Р.Ч.

Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА

4.2.2019 15:00

38

Гражданско дело No 95/2019, XI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " - ГР.ЯМБОЛ

 

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

5.2.2019 9:30

39

АНД No 83/2019, X състав

КАТ

ПРИМ СТРОЙ ЕООД

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ

5.2.2019 9:30

40

Гражданско дело No 3153/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР.СОФИЯ

М.В.М.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

5.2.2019 9:50

41

Гражданско дело No 3068/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД

П.Г.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

5.2.2019 10:00

42

Гражданско дело No 3726/2018, XV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР.ЯМБОЛ

Й.С.С.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

5.2.2019 10:00

43

Гражданско дело No 4984/2018, XV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " - ГР.ЯМБОЛ

 

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

5.2.2019 10:05

44

Гражданско дело No 3526/2018, XI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР.СОФИЯ

В.Г.М.Й.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

5.2.2019 10:10

45

Гражданско дело No 3706/2018, XV състав

Искове по КЗ

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ГР. СОФИЯ

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

5.2.2019 10:10

46

Гражданско дело No 4333/2018, XV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЙОВАНА ЕООД ГР.ЯМБОЛ

ЗПК ТУЛОВО

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

5.2.2019 10:20

47

Гражданско дело No 2025/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД

В.А.А.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

5.2.2019 10:30

48

Гражданско дело No 3449/2018, XV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

В.И.П.,
П.Д.П.

Й.С.Д.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

5.2.2019 10:30

49

НОХД No 716/2018, X състав

Замърсяване на околната среда с химически, биологически и радиоактивни вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

В.С.Ц.,
П.С.С.

Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ

5.2.2019 10:30

50

Гражданско дело No 59/2019, XV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

З.Я.Н.,
Н.А.Н.

 

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

5.2.2019 10:40

51

Гражданско дело No 3006/2018, XI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.,КЛОН БЪЛГАРИЯ

Д.П.Д.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

5.2.2019 10:45

52

Гражданско дело No 3680/2018, XV състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

ИНМАТ ЯМБОЛ ООД ГР. ЯМБОЛ

КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 37И, АЛ. 10 ОТ ЗСПЗЗ ПРИ ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ " -ЯМБОЛ

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

5.2.2019 10:45

53

Гражданско дело No 3739/2018, XI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Т.И.Г.

Д.Х.Р.

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

5.2.2019 11:00

54

Гражданско дело No 3956/2018, XV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Н.С.Д.

К.К.М.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

5.2.2019 11:00

55

Гражданско дело No 3793/2018, XV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Н.В.Г.

И.Л.Г.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

5.2.2019 11:15

56

Гражданско дело No 89/2019, XV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

М.П.Ж.

Х.Ж.Ж.

Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА

5.2.2019 11:30

57

Гражданско дело No 2915/2018, XI състав

Искове по КЗ

И.Д.Б.,
В.И.Б.,
Р.И.Б.

ЗК ЛЕВ ИНС АД ГР.СОФИЯ

Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА

5.2.2019 13:30

58

НОХД No 1068/2018, VIII състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Й.К.А.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

6.2.2019 9:00

59

НОХД No 1289/2018, VI състав

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Д.Й.С.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

6.2.2019 9:00

60

НОХД No 1/2019, VI състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.К.К.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

6.2.2019 9:20

61

НОХД No 1295/2018, VIII състав

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Т.И.Т.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

6.2.2019 9:30

62

АНД No 36/2019, VI състав

НАП

ФРУТО-МАРКЕТ ЕООД

НАП - ТД ГР. БУРГАС ОФИС ЯМБОЛ

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

6.2.2019 9:50

63

НОХД No 101/2019, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Х.И.И.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

6.2.2019 10:00

64

АНД No 1302/2018, VIII състав

КАТ

С.Н.В.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

6.2.2019 10:15

65

НОХД No 65/2019, VI състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Р.П.П.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

6.2.2019 10:45

66

НОХД No 458/2017, VIII състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Я.И.П.

Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ

6.2.2019 14:00

67

НОХД No 827/2018, VI състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

С.К.И.,
Г.А.С.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

6.2.2019 15:00

68

НЧХД No 512/2018, VI състав

Лека телесна повреда

П.Й.П.

Г.М.С.

Докладчик:
ПЕТРАНКА П. КИРОВА

6.2.2019 15:30

69

Гражданско дело No 332/2016, IV състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Е.Ж.И.,
П.И.М.,
З.И.Т.,
Е.Т.Д.,
К.Т.Х.,
Я.Т.М.,
Г.Т.М.,
М.Т.И.,
Г.Т.И.,
М.В.И.,
В.А.И.,
В.А.И.

И.М.Т.,
Т.М.Т.,
Б.Х.Т.,
Г.Л.Г.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

7.2.2019 9:00

70

НОХД No 1106/2018, V състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Р.К.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

7.2.2019 9:00

71

Гражданско дело No 374/2016, XVI състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Б.Я.М.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ДИАНАМЕД 2001"ЕООД

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

7.2.2019 9:15

72

Гражданско дело No 2660/2018, XVI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД

С.Г.И.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

7.2.2019 9:30

73

Гражданско дело No 2786/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Р.Г.Р.

А.С.Р.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

7.2.2019 9:30

74

Гражданско дело No 4825/2018, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Б.Н.К.,
Х.Д.К.

 

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

7.2.2019 9:30

75

Гражданско дело No 929/2018, XVI състав

Делба

Й.В.Р.

Ж.В.С.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

7.2.2019 10:00

76

Гражданско дело No 4421/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Г.И.Д.

С.Й.С.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

7.2.2019 10:00

77

Гражданско дело No 1007/2018, XVI състав

Делба

Д.П.Н.

В.Д.П.,
П.Д.П.,
М.Д.Б.,
И.П.Д.,
Д.Н.Т.,
П.Д.П.,
Д.Г.Г.,
Д.Г.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

7.2.2019 10:30

78

Гражданско дело No 3810/2018, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Л.М.С.

Ю.М.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

7.2.2019 10:30

79

НОХД No 1131/2017, V състав

Против политическите права на гражданите

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

И.И.Т.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

7.2.2019 10:30

80

Гражданско дело No 2899/2016, XVI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Р.П.Т.

М.Т.Т.,
В.Д.С.,
И.Т.С.,
И.К.П.,
М.Г.В.,
М.С.С.,
К.К.П.,
С.С.К.,
Я.Я.П.,
Р.П.С.,
А.Т.П.,
С.В.П.,
П.Т.П.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

7.2.2019 11:00

81

Гражданско дело No 4327/2018, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЗЛАТЕКС ООД

СИД И КО ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

7.2.2019 11:00

82

Гражданско дело No 3717/2018, XVI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Т.Х.П.

Р.Х.Т.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

7.2.2019 11:30

83

Гражданско дело No 54/2019, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

К.П.И.

П.К.П.

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА

7.2.2019 11:30

84

АНД No 1255/2018, V състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

М.К.В.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

7.2.2019 11:30

85

Гражданско дело No 2676/2018, XVI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

Г.Н.Ч.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

7.2.2019 11:45

86

НОХД No 50/2019, V състав

Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Д.А.А.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

7.2.2019 13:30

87

Гражданско дело No 2/2019, XVI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Д.С.Б.

Р.Т.Б.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

7.2.2019 13:45

88

Гражданско дело No 4813/2018, XVI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

М.Г.П.

Г.П.П.

Докладчик:
ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ

7.2.2019 14:00

89

НОХД No 1248/2018, V състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ

Х.Г.Г.,
Н.Г.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

7.2.2019 14:30

90

АНД No 58/2019, V състав

КАТ

Г.С.Х.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

7.2.2019 15:00

91

АНД No 1200/2018, V състав

КАТ

Я.И.П.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

7.2.2019 15:30

92

АНД No 31/2019, V състав

КАТ

ДИЯВАЛ ТРЕЙД ЕООД

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ

Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ

7.2.2019 15:30

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ

1 Административно дело No 321/2018, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър БОРА ЕФ АЙ ООД НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 6.2.2019 9:30
2 Административно дело No 1/2019, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН АД-ЯМБОЛ УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК-ГР. СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 6.2.2019 9:30
3 Административно дело No 334/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГЕОРГИЕВА-2 ЕООД АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 6.2.2019 10:00
4 Административно дело No 338/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 6.2.2019 10:00
5 Административно дело No 300/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Я.М. НАЧАЛНИКА НА ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ-ЕЛХОВО Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 6.2.2019 10:30
6 Административно дело No 335/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 8.2.2019 9:15
7 Административно дело No 10/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.М.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 8.2.2019 9:15
8 Административно дело No 275/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК ЮИР-ГР.БУРГАС Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 8.2.2019 9:30

Read 653 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo