×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Румънски частен детектив получи в Ямбол три години затвор и 50 хиляди глоба за

Събота, 22 Септември 2018 11:11


опит за контрабанда на почти 2 кг. хашиш. Такова споразумение между прокуратурата и обвиняемия одобри Ямболският окръжен съд.

ВИНОВЕН

В това, че на 09.06.2018г. около 21.30 ч. през ГКПП - Лесово, обл. Ямболска с л.а. марка и модел „Фолксваген Туарег“ с румънски *******, собственост на „*******- ООД, Р. Румъния, без надлежно разрешително пренесъл през границата на страната от Република Турция в Република България 20 пакета с високорисково наркотично вещество - хашиш с общо нето тегло 1 983,500 гр. със съдържание на активния наркотично действащ компонент - тетрахидроканабинол с концентрация за всички обекти 13%, на обща стойност 9 917,50 лв. , поради което и на основание по чл. 242, ал. 2, предл. 1 , вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК му се определяна наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 50 000 лв.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила.

На основание чл. 242, ал. 7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - 1983,500 гр. високорисково наркотично вещество хашиш с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация за цялото количество - 13%, съхранявани в ЦМУ - отдел „НОП-ЦМУ“ - София, предадени с приемателно-предавателни протоколи № 56680/07.08.2018г. и № 56679/07.08.2018г.

На основание чл. 242 ал. 8 от НК ОТНЕМА в полза на държавата превозното средство, послужило за превозване на стоката - предмет на контрабандата - л. а. марка и модел „Фолксваген Туарег“ с румънски *******, собственост на „*******- ООД, Р. Румъния, ведно с ключа и свидетелството за регистрация на МПС /предадени на отговорно пазене с протокол от 10.06.2018г. и се намират на ГКПП - Лесово, в МПТюсово" при Митница-Бургас/.

 

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА: мобилен телефон ****с ИМЕИ *****, ИМЕИ ***** и мобилен телефон ****с ИМЕИ *****, ИМЕИ**** да се върнат на подсъдимия след влизане на определението в сила.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА полиетиленови торби и полиетиленови парчета да се унищожат след влизане на определението в сила като вещи без стойност.

 

Направените по делото разноски в размер на 721,25лв. следва да се платят от подсъдимия по сметката на Митница Бургас.

ПРИЧИНЕНИ ЩЕТИ - няма.

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

ПРОКУРОР:

Ж. Илиев

ПОДСЪДИМ:

М.М.

ЗАЩИТНИК:

Адв. З.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение между прокурора и защитника на подсъдимия - адв. З. не противоречи на закона и морала. Споразумението е изготвено съгласно изискванията на чл. 381 от НПК и касае престъпление извън обхвата на изрично изброените в нормата на чл. 381 ал. 2 от НПК, за които законодателят не допуска решаване на делото със споразумение. Събраните по делото доказателства обосновават извод за извършено от подсъдимия престъпление по чл. 242 ал. 2 от НК. Наложените на подсъдимия наказания по вид и размер съответстват на степента на обществена опасност на деянието и на извършителя. Подсъдимият е с чисто съдебно минало като от представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства и тези приложени по ДП е видно, че същият е с влошено здравословно състояние, поради което приложението на чл. 66 от НК е обосновано. Съдът счита, че с така наложените наказания биха се постигнали целите на наказанията визирани в чл. 36 от НК. Правилно е и приложението на ал. 7 и ал. 8 на чл. 242 от НК като са отнети в полза на държавата както предмета на контрабандата, така и превозното средство, с което предмета на престъплението е превозено.

По изложените съображения и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК съдът

ОПРЕДЕЛИ: №106/13.09.2018 г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор от Окръжна прокуратура - Ямбол - Живко Илиев и защитника на подсъдимия - адв. З. от Софийска адвокатска колегия.

На основание чл. 242, ал. 7 от НК ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението - 1983,500 гр. високорисково наркотично вещество хашиш с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол с концентрация за цялото количество - 13%, съхранявани в ЦМУ - отдел „НОП-ЦМУ“ - София, предадени с приемателно-предавателни протоколи № 56680/07.08.2018г. и № 56679/07.08.2018г.

На основание чл. 242 ал. 8 от НК ОТНЕМА в полза на държавата превозното средство, послужило за превозване на стоката - предмет на контрабандата - л. а. марка и модел „Фолксваген Туарег“ с румънски *******, собственост на „*******- ООД, Р. Румъния, ведно с ключа и свидетелството за регистрация на МПС /предадени на отговорно пазене с протокол от 10.06.2018г. и се намират на ГКПП - Лесово, в МПТюсово" при Митница-Бургас/.

ОСЪЖДА подсъдимия М-Д. М. да заплати направените по делото разноски в размер на 721,25 лв. в полза на Републиканския бюджет по сметка на Митница- Бургас.

С оглед на обстоятелството, че на подсъдимия е определено условно наказание съдът счита, че следва да бъде отменена взетата по отношение на него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

По изложените събражения съдът

 

ОПРЕДЕЛИ: №107/13.09.2017 г.

 

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подс. М-Д. М., роден на ***г. в Р. Румъния, живущ в гр. Бистрица, Р. Румъния, румънски гражданин, румънец, с висше образование, работи като частен детектив, разведен, неосъждан, персонален № ******, паспорт № *******, издаден на 25.01.2017г. от Р. Румъния мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Подсъдимия М-Д. М. да се освободи незабавно освен ако не се задържа на друго основание.

Прекратява прозиводството по НОХД №246/2018 г. по описа на Окръжен съд- Ямбол.

Определението е окончателно.

Подс. М.М.- Не желая писмен превод на споразумението на румънски език.

На преводача Д.Г.К. да се изплати сума в размер на 50 лв. за устния превод, от сметката на Окръжен съд- Ямбол.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание , което приключи в 15.50 ч.

 

http://www.os-yambol.org/ser/final/2018/09/0070cc18/24691318.htm

Last modified on Събота, 22 Септември 2018 16:07
Read 356 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo