×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

16 Април Юристите празнуват - Ето как в Ямбол /деловата програма/

Неделя, 15 Април 2018 14:59


Открито за правосъдието - Ден на отворени врати в органите на съдебната власт в Ямбол

На 16 април, ден на Конституцията и професионален празник на юристите и съдебните служители, всички органи на съдебната власт в Ямбол отварят вратите си за гражданите и гостите на града. Програмата е обща и е съобразена с различните целеви групи и интереси.
За първи път в България, в рамките на Деня на отворени врати, под надслов "Открито за правосъдието", в Районен съд - Ямбол е организирана „Escape стая“ - игра със състезателен характер. За представителите на медиите е организирана среща с административните ръководители на Административен, Окръжен и Районен съд - Ямбол, на Окръжна и Районна прокуратура - Ямбол и председателя на Адвокатската колегия.
Ученици от Математическа гимназия „Атанас Радев” ще представят симулативен съдебен процес. Друга група ученици от различни училища ще присъстват на реално съдебно заседание. В Окръжен съд - Ямбол ще се проведе открит урок на тема: "Трафик на хора. Децата и кибер престъпленията". За най-малките от ОУ "Л. Каравелов" в Окръжния съд е организирана беседа на тема "Професия съдия". Предвидени са и информационни турове в сградите на Административен съд - Ямбол и Съдебната палата, в която се помещават Окръжен и Районен съд, Окръжна и Районна прокуратура. Желаещите ще могат да наблюдават случайното разпределение на делата в Районен съд - Ямбол, както и демонстрация на специализирания софтуер за незрящи, хора със затруднено зрение и неграмотни.
В края на деня на отворените врати в Административен съд - Ямбол е организиран заключителния урок и тържествената церемония по връчване на удостоверения на участниците в образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". В Районния съд ще бъдат наградени участниците в конкурсите за детска рисунка на тема "Съдът през моите очи" и за есе на тема "Заслужава ли всяко общество правосъдието, което има".
Провеждането на този „Ден на отворените врати” е насочено към по-добро познаване на дейността на органите на съдебната власт и има за цел да съдейства за повишаване на правната култура на гражданите и тяхната по-добра информираност.
Приложение: Програма за провеждане на Ден на отворени врати в органите на съдебната власт

 

 

 

П Р О Г Р А М А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В ЯМБОЛ ПОД НАДСЛОВ
"ОТКРИТО ЗА ПРАВОСЪДИЕТО"

16 април 2018 г.
По повод 16 април - Ден на българската Конституция и професионален празник на юристите и съдебните служители и във връзка с реализирането на Комуникационната стратегия на съдебната власт за 2018 г. на 16.04.2018 г. органите на съдебната власт в Ямбол организират „Ден на отворените врати”.
Програмата е предназначена за граждани, които се интересуват от работата на съдебната власт. Тя е съобразена с Методиката за провеждане на Ден на отворените врати в органите на съдебна власт на Висш съдебен съвет и включва:

9.00 ч. – 9.30 ч. – Присъствие на реален съдебен процес в Районен съд Ямбол, Зала 2
Председател на съдебния състав – Светлана Митрушева – Председател на РС-Ямбол
Целева група – пълнолетни ученици от ПГ„Васил Левски“, ПГИ „Г.С.Раковски”, ПГЗ "Христо Ботев", ПТГ "Иван Райнов"

09.30 ч. – 10.30 ч. - Наказателно от общ характер дело /НОХД/ №447/2017 - Симулативен съдебен процес, Районен съд - Ямбол, Зала 1
Участници – ученици от ПМГ „ Ат.Радев“ – гр. Ямбол
Ментори: Съдия – Радостин Радиев - съдия в Районен съд - Ямбол
Прокурор - Георги Георгиев - съдия в Районен съд - Ямбол
Целева група - ученици от ПМГ„Атанас Радев“, ПГИ „Г.С. Раковски“ и ПГ „В. Левски“

09.45 ч. - 10,30 ч., зала 206, Окръжен съд, /за представителите на медиите/ - "Открито за правосъдието" - среща-разговор с административните ръководители на Окръжен и Районен съд - Ямбол, Административен съд - Ямбол, Окръжна и Районна прокуратура - Ямбол; Адвокатска колегия - Ямбол.

10.00 - 11.00 ч., зала 3, Окръжен съд - Открит урок на тема "Трафик на хора. Децата и кибер престъпленията" с учениците от Гимназия „Васил Левски” - Ямбол като част от програмата „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Модератори и лектори на урока - съдия Петя Жекова от Окръжен съд - Ямбол и Окръжния прокурор Дойчин Дойчев;

10.30 ч. - 11.00 ч. - Среща на председателя на ОС - Ямбол съдия Васил Петков с ученици от ОУ "Л. Каравелов". Беседа на тема: Професия "съдия"? Какви качества трябва да притежава съдията?;

10.30 ч. – 11.00 ч. - Представяне на софтуерен продукт за синтез на реч.
стая 101А
Модератор – Керанка Янева
Целева група – свободен достъп

11.00 ч. - "Съдът отблизо" - обзорна обиколка и разглеждане на Съдебната палата, запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, правила за поведение в съдебните сгради - целева група от ПГ "В. Левски";

11.00 ч. – 12.00 ч. - Гражданско дело №131/2018 - Симулативен съдебен процес в Районен съд - Ямбол
Зала 1
Участници – ученици от ПМГ „ А.Радев“ – гр. Ямбол
Ментор - Съдия – Светла Димитрова - съдия в Районен съд - Ямбол
Целева група – ученици от ПМГ„А.Радев“, ПТГ "Ив. Райнов", ПГЛПЕХТ

11.15 ч. – 11.45 ч. - "Съдът отблизо" – обиколка в сградата на Районен съд Ямбол
Модератор – Светлана Митрушева – Председател на Районен съд - Ямбол
Целева група - Ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр.Ямбол

13.30 ч. – 14.00 ч. - "Съдът отблизо" – обиколка в сградата на Районен съд Ямбол
Модератор – Светлана Митрушева – Председател на Районен съд - Ямбол
Целева група - Ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново

14.30 ч. - 16.30 ч. - „Escape стая“ - за първи път в България

Участници : Отбор на ПГИ „Г.С.Раковски“
Отбор на ПМГ „Атанас Радев“
Целева група – ученици от ПМГ „Атанас Радев“ и ПГИ „Г.С.Раковски“

16.00 ч. - Демонстрация на случайно разпределение на делата в Районен съд - Ямбол, стая 104
Разпределящ – Радостина Митева – съдебен деловодител
Целева група – свободен достъп

16.10 ч. – 16.30 ч. - Заключителен урок по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ - 2017 – 2018 в Административен съд - Ямбол. Церемония по тържествено връчване на удостоверения на участниците в програмата.
Модератори: Димитринка Стаматова – Административен ръководител Председател АдмС - Ямбол; Стоян Вълчев – съдия – АдмС - Ямбол
Целева група – Ученици от Х“а“ клас – ПГ „В.Левски“.

16.30 ч. - Награждаване на победителите от конкурсите за ученическо есе на тема: „Заслужава ли всяко общество правосъдието, което има?“ и за детска рисунка на тема: „Съдът през моите очи “ - Зала 1, Районен съд - Ямбол

16.30 ч. – 16.50 ч. - Информационен тур в сградата на Административен съд - Ямбол.
Модератор: Жанета Трифонова – съдебен администратор
Целева група – Ученици от Х “а“ клас – ПГ „В.Левски“

 

Катя Няголова
Връзки с обществеността
Окръжен съд - Ямбол

 

 

 

Read 606 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo