×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

От Административен съд Ямбол:

Петък, 26 Януари 2018 18:41


 Отмениха членове от Наредби на общините, върнаха дела за преразглеждане в Районния съд

 

 

Отмениха част от Наредба 5 на община Елхово

ОТМЕНЯ чл.45, ал.6 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Елхово, в сила от 01.05.2005г., с последно изменение с Решение № 507/44/1 по Протокол № 44 от 26.03.2015г. на ОбС –Елхово.

 

ОСЪЖДА Общински съвет Елхово да заплати на Окръжна прокуратура Ямбол направените по делото разноски на размер на 20 (двадесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му по реда на чл.138 АПК.

Решението съгласно чл.194 АПК да се обнародва по начина, по който е бил обнародван акта.
http://adms-yambol.org/files/spravki/0061d817/33910418.htm

Общински съвет Тополовград си промени Наредбата и съдът не даде ход на делото

http://adms-yambol.org/files/spravki/0061eb17/33710418.htm

Върнаха за преразглеждане Решение-отказ на главния архитект на Ямбол
http://adms-yambol.org/files/spravki/0061d817/28010818.htm

Върнаха на ЯРС за преразглеждане дело на РИОСВ Стара Загора срещу КОНТИНВЕСТ. Първата инстанциябеше отхвърлила,наложено на фирмата АУАН
dms-yambol.org/files/spravki/0074d817/18911118.htm

 

Върнаха на ЯРС за преразглеждане отменянето на нп срещу община "Тунджа", във връзка с нередности при язовир "Асеново"

dms-yambol.org/files/spravki/0074d817/18911118.htm

Отмениха част от Наредба 2 на община Стралджа

 

ОТМЕНЯ чл. 62 от Наредба № 2 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост на Община Стралджа, приета с решение № 99 от протокол № 8 от 09.06.2016г. на Общински съвет, Стралджа.


.
http://adms-yambol.org/files/spravki/0061d817/34311118.htm

Read 603 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo