×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ДЕКЛАРАЦИЯ oт общинските съветници от  БСП в Общински съвет Ямбол

Понеделник, 02 Април 2018 15:34


Бел. Яс декларацията не е на полит.„ръководство на БСП, а на съветниците, в нея се обръща внимание към проблем, който и без това е известен на ямболци, а вече и в НС, без да се посочват дати, без да се посочват конкретни искания  като оставката на председателя на ОбС, например, който непрекъснато се се гаври със ЗМСМА, а в този случай мина всякакви граници.Кога ръководството на БСП в Ямбол ще подаде сигнал до специализираната прокуратура с искане на проверки за това, което става в Регионалното депо. Има въпрос в НС. Въпрос..Министърът отложил отговора... Може и въобще да не отговори - няма наказателни клаузи, а може и спокойно да излъже, санкции за това дали говори истината, само истината и цялата истина няма. За такива сериозни неща има съответни контролиращи нещата органи..Но...:

Те ето Декларацията им на съветниците...

Относно: Регионално депо Ямбол - тема „табу“ за управляващите

Ние, общинските съветници от Българската социалистическа партия в Общински съвет Ямбол,  сме възмутени и скандализирани от  безпрецедентния опит на управляващите да  забранят да се говори за бедственото състояние, в което се намира Регионално депо Ямбол и за замърсяването на околната среда от рекултивираното старо сметище.

Поводът за нашата реакция е неприемливият  и недемократичен начин на водене на заседанието на 29.03.2018 г. на Общински съвет Ямбол, на което Председателят д-р Данаил Ибришимов не допусна да направим мотивирано предложение за обсъждане на проблема  в дневния ред на заседанието. Той наруши  чл.33, ал1, т.2 от ЗМСМА и чл.47.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол и действието му е в ущърб на гражданите на Ямбол.

С това си деяние, Председателят на Общински съвет Ямбол, по недопустим начин, не позволи да се стигне до разглеждане на внесено  предложение от съветниците-социалисти за  Избор на Временна комисия за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на Клетка 1 на Регионално депо  Ямбол, въздействието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и технико-икономически анализ на варианти за бъдеща инфраструктура за управление на отпадъците, след закриване на Клетка 1.  

За нас, причината за такава реакция е нежеланието на Председателя  да допусне от трибуната на Общински съвет Ямбол да се говори за бедственото положение, в което се намира Регионално депо Ямбол. С това си поведение той обслужва кмета на Община Ямбол от ГЕРБ, за когото темата е особено чувствителна в настоящия момент, когато  отпадъците в депото плуват във вода и от него изтичат замърсени води. Обслужва кмета, но не и гражданите.

След внасяне на нашето предложение, вместо да го включи в дневния ред за разглеждане на предстоящата сесия, Председателят на Общински съвет Ямбол го изпраща до кмета за становище. Това е неоправдано и безсмислено, защото предложението касае организация на дейността на общински съвет, към която кметът няма отношение. Недопустимо  е Председателят на Общински съвет да  пита  кмета дали може общинските съветници да правим временна комисия за   разглеждане на неговата и  на администрацията работа. За всички е ясно,  че кметът няма интерес  да добиват публичност проблемите в работата му, но така Председателят отлага изкуствено във времето разглеждането на наболелия проблем.

А проблемът касае околната среда и опазване  от замърсяване на почвата и водите.  От началото на месец март, от Регионалното депо Ямбол изтичат голямо количество замърсени води с неясен състав и неприятна миризма.  То е пълно с вода и е така не от вчера.   Експлоатацията му е затруднена. Факт е, че месеци наред  източват замърсени води от рекултивираното старо сметище, изливат ги в новото депо, и заедно с падналите валежи то се наводнява. От месеци депото работи в  „аварийни условия“.

В тази ситуация, депутатите от БСП Ямбол зададоха конкретни въпроси до ресорния Министър на околната среда и водите. РИОСВ Стара Загора и Басейнова дирекция - Пловдив правят проверки, неправителствени организации сигнализират и ямболските граждани търсят информация. Само в общинския съвет на община Ямбол, която е собственик на депото  не се говори и проблемът се отлага във времето.

На тези факти не се дава публичност, но ние, общинските съветници от БСП, настояваме за отговори на въпросите:

Защо е допуснато депото да се наводни? Защо то се запълва с отпадъци по-бързо от предвиденото? Защо изтичат замърсени води в канавката, предвидена за събиране на чисти води? Какво е влиянието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и продължава ли то да замърсява водите и почвата? Защо трябва да плащаме ежегодно по 130 000 лв, за да се източват мръсни води и транспортират до Пречиствателна станция за отпадни води в Сливен, след като технологията за експлоатация на депото не го изисква?  Какво е решението за Ямбол, при констатации в Регионалното сдружение, че остават 2 години до запълване на клетката? Какъв финансов ресурс ще е нужен и за какъв период, за трайно решаване на  проблема с отпадъците в дългосрочен план.

В Общинския съвет на община Ямбол, която е собственик на депото, Председателят д-р Ибришимов не разрешава да се  говори по проблема. Това е недопустимо и безотговорно.

Община Ямбол не е на кмета и Общински съвет Ямбол не е Нотариат, който само да „парафира“ желанията му!

За нас, общинските съветници от БСП, Общински съвет е парламентът, в който, в реално време,  трябва да се обсъждат всички най- важни проблеми   и вземат най- добрите решения в полза на общността .

Твърдо отстояваме позицията, че Общински съвет Ямбол трябва  НЕЗАБАВНО да избере временна комисия, която с помощта на външни независими експерти  да проучи проблема, да дефинира възможните варианти за решение, да определи параметрите на необходимия финансов ресурс и отговори на въпросите на граждани

Read 1217 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo