×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Община. Ямбол спечели дело за наложена финансова корекция

Четвъртък, 08 Април 2021 13:55


АС  Ямбол:

ОТМЕНЯ 
по  жалба на  Община Ямбол  Решение № РД-02-36-1240/06.11.2019 г., издадено от Заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., с което на осн. чл. 73, ал. 1 във вр. с чл. 69, ал. 1 и чл. 70, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл. 143, параграф 2 и чл. 2, параграф 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, на Община Ямбол  е определена финансова корекция в размер на 2 068.80 лева с ДДС, съставляващи 25 % от допустимите разходи по договор № ДГ/03-0004/BG16RFOP001-1.017 - 0001– C01-U-02/09.02.2018 г. – изпълнител „ЛСИ Л.С. АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ“ ООД с предмет „Упражняване на авторски надзор, съгласно чл. 162 от ЗУТ, при извършване на строително-монтажни работи за обект „Част от площадно пространство на площад „Освобождение“ – пешеходна зона и зелени площи на стойност 6 896.00 лева без ДДС. 

 

         ОСЪЖДА Министерство на регионалното развитие и благоустройството със седалище и адрес гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19 да заплати на Община Ямбол, седалище и адрес гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7,   сумата от 1 320,68 лв. (хиляда триста и двадесет  лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща направени разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване...

Read 160 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo