×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

28 януари - На предстоящото XVIII ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС - ЯМБОЛ /28.01.2021 Г./

Понеделник, 25 Януари 2021 13:17

 съветниците от Община Ямбол ще работят при следният Дневен ред

Предложение относно приемане на Общински план за младежта за 2021г.

Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2021г.

Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г.

Предложение относно намаляване на числения състав на администрацията в Община Ямбол, считано от 01.02.2021г.

Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект и кандидатстване за финансово подпомагане за модернизация на лекоатлетическа писта на спортен комплекс "Стадиона", гр. Ямбол, ул. "Ямболска крепост".

Предложение относно одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на ж.к. „Георги Бенковски”, гр. Ямбол.

Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.26.19 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Маслака“ и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 87374.26.242 по ККарта – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.26.19 по ККарта, м.“Маслака“.

Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.43.11 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“, разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ и транспортен достъп за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците", одобряване на задание за същото и даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 87374.43.912 – земеделска територия за транспортен достъп на ПИ 87374.43.11.

Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда в ж.к. "Хале", ул. "Л. Каравелов" № 17.

Предложение относно отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост - речни дървени кейове.

Предложение относно сключване на договор за извършване на проучвателни дейности в община Ямбол за инвестиции във ВЕИ.

Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XXV 854 в кв. 90 по регулационния план на град Ямбол.

Предложение относно учредяване право на пристрояване сграда с идентификатор 87374.538.160.2 за изграждане на външни стълби с площадка и подемник и определяне на пазарна цена, ул. "Преслав" № 13.

Предложение относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се на пл. "Освобождение" № 1 чрез провеждане на публичен търг.

 

Read 557 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo