×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ще строят водопровод в Ямбол

Понеделник, 12 Август 2019 09:42

 

„Водопровод и канализация по улици в кв.20, кв.23, кв.24 к-с „Диана“ – I етап: „Водопровод от новопроектиран водопровод за УПИ VII-25, кв.20 до съществуващ уличен водопровод по ул. „Граф Игнатиев“; Канализация от о.т. 436 да включване в съществуваща канализация Б ф 1200 по ул. „Граф Игнатиев и от о.т. 433 до о.т.435

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300

Описание:
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

Срок за получаване на офертите

09/08/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите, в случай че в първоначално определения срок са получени най-малко три оферти, ще се извърши на 12.08.2019г. от 11:00 часа в зала100 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7.

Read 399 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo