×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Сигнал за опасна детска градина и ясла в Ямбол? Featured

Неделя, 17 Юни 2018 06:10


за проверка от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ - гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

           

            Относно: Основен ремонт на детска ясла (ДЯ) „Слънчево детство“ и целодневна детска градина -ЦДГ „Свобода“ в гр.Ямбол по ОПРР 2014 – 2020 („КОМПЛЕКСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ)

            Уважаеми г-н Радев,

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми г-н Нанков,

            Уважаема г-жо Николова,

            Уважаеми г-н Несторов,

            Уважаеми дами и господа членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

           

            До нас достигна много обезпокоителна информация относно случващото се по време на строително монтажните работи (СМР) в ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“. Това, което видяхме като снимки, е груба интервенция срещу конструкцията на сградите. Силно сме обезпокоени относно нарушената им носимоспособност и вероятността сградите да изпаднат в аварийна ситуация при въвеждането им в експлоатация!!! Самите снимки подсказват за един и същ изпълнител на СМР и в двете сгради по част Електро, а и не само!!! В дългогодишната си практика не бяхме виждали подобно брутално отношение към носещи елементи от конструкцията на сградата – премахната колона и неподпряна конструкция в съседство, греди с нарушена цялост, прокопани плочи със срязана армировка!

            Къде е бил техническият ръководител на обекта, чието задължение е да присъства през цялото време на строежа?

            Кой им е провел инструктажа на работниците преди да бъдат допуснати на строителната площадка?

            Къде е била надзорната фирма по време на тези вандалски действия?

            Наясно ли са специалистите на надзорната фирма  за проблема, посещавали ли са обекта и кога, какви констатации са направили? Кои са тия специалисти? Ако не са посещавали обекта, освен че няма авторски надзор по част конструктивна (авторът на проекта е бил възпрепятстван и не е канен след първите две посещения), излиза, че не е изпълняван контрол и от строителния надзор?!

            КЪДЕ Е БИЛА ПРЕЗ ЦЯЛОТО ТОВА ВРЕМЕ ОБЩИНА ЯМБОЛ – ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА СМР?!

            И нека този път Прокуратурата да не счита тези въпроси за риторични (най-малкото защото не сме в час по литература), а да стигне до отговорите им, защото тя има властта да ги намери за разлика от нас!!!

            До колкото ни е известно проектантът по част Конструкции, инж. Боян Дерибеев, е направил опит за предотвратяване на това деяние от страна на Изпълнителя на СМР, като е издал заповеди в Заповедните книги на обектите, а впоследствие Е СИГНАЛИЗИРАЛ ЛИЧНО КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ С ДВЕ ОТДЕЛНИ ПИСМА ОЩЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 С ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ДЕЦАТА НА ЯМБОЛ, КОИТО ЩЕ ПОЛЗВАТ ТЕЗИ СГРАДИ – СИГНАЛИ, НА КОИТО И ДО МОМЕНТА НЯМА ОТГОВОР и след като не е получил отговор, е подал сигнал до компетентните институции! А ЗАПОВЕДИТЕ НА ПРОЕКТАНТА  СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО - съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 6 от НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството:

            Чл.5 (6) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

         От почти четири, а може би и повече години кметът на Ямбол Георги Славов със заповед е възложил на зам.-кметовете да обявяват, провеждат, контролират и финализират всички обществени поръчки – само и единствено те с техните подписи. Може би така си мисли, че няма да носи отговорност за случващото се в общината, на която той е избран за кмет?! Или, че е кмет, който не е в течение на нищо, което се случва в община Ямбол и поради това е невинен ако и да са се случили поразии?!

            Същата надзорна фирма на тези два обекта е надзор и на третия обект от обществената поръчка – Детска ясла „Мечо Пух“. Доколкото ни е известно там няма проблеми от строително естество, но вече трети месец сградата не се въвежда в експлоатация без видими причини?! Дали е осъществяван надзор в строителството там както е по сключения договор? Или след разкритията в другите два обекта, не смеят да предприемат каквито и да е действия по въвеждане в експлоатация?

            Случайност или не – оказва се, че същата надзорна фирма в съдружие е надзор и на санирането на бл.2 в ж.к. „Хале“ в гр.Ямбол – един от многото обекти по Националната програма за енергийна ефективност. Блок, в който представляващите сдружението на живущите в него са били „притискани и заплашвани да подпишат Акт №15 от един от зам.кметовете, а те упорито са отказвали поради тотално некачественото строителство(започнало преди наличие на строително разрешение?!) – даже са си позволили да сигнализират компетентните органи и да предизвикат проверки! И до момента, въпреки многото комисии посетили обекта, нередностите в строителството му не са отстранени! Строителят на обекта се осланя и агитира живущите за това, че има Наредба за Гаранционните срокове и видите ли живущите можели да си предявяват тогава претенциите, но те се отнасят за СМР, които са качествено изпълнени към сегашния момент! И не иска и не иска да ги отстрани сега! Мнението на много строители, видели въпросния блок 2 в ж.к.“Хале“ в Ямбол е, че това е най-некачественото саниране в цяла България! Но и за този блок, както и за въпросните сгради на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“, най вероятно са платени СМР от край до край?! Според информационната табела на обект ДЯ „Слънчево детство“ срокът за завършване е 160 дни от датата на откриването на обекта – 25.09.2017г, т.е. 03.03.2018г., но и в момента- 15 Юни 2018г.- на обекта все още се извършват СМР (изкопни работи по част ВиК зад Непостроената голяма входна врата!!!), а информационната табела на строежа отдавна я няма?! Аналогична е ситуацията и с ЦДГ „Свобода“! Има ли начислени неустойки за просрочване на срока на договорите???

            Сериозно сме обезпокоени за състоянието на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ и за това, че там след броени дни ще влязат отново децата на Ямбол!!! Не искаме да бъдем черногледи какво би могло да се случи при едно традиционно мероприятие в тях като тържество за Коледа или за празника на Мама, когато сградата ще е препълнена с родители и баби и дядовци на децата?! И за това са платени почти 2,6 милиона лева европейски средства!!!

            САМО ЗА СВЕДЕНИЕ ЧИСТО НОВАТА ДЕТСКА ГРАДИНА В ж.к.“БЕНКОВСКИ“ НИ СТРУВАШЕ ОКОЛО 1 200 000 лв, А ТУК САМО ЗА РЕМОНТА ПАРИТЕ НА ДЯ„СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО“ СА ОКОЛО 1 600 000 лв!!!

            Уважаеми г-н Нанков,

            Уважаеми г-н Несторов,

            Според нас е редно да се направи пълна ревизия на дейността на фирмата, изпълняваща строителен надзор на въпросните обекти и ако се установи, че тя е в нарушение да бъде санкционирана както е по закон, вкючително и с отнемане на лиценза ѝ, ако е извършила съответните нарушения за това!

             Уважаеми г-н Гешев,      

            На заседание на управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) въпросният сигнал на автора на проекта по част Конструкции инж.Боян Дерибеев е разгледан, взето е решение и оттам е изпратено писмо до няколко адресата включително и до Районна прокуратура Ямбол със загриженост за живота и здравето на хората и малките деца във въпросните сгради!

            АКО ВСИЧКО КАЗАНО ДО ТУК Е ТАКА И ФАКТИТЕ СЕ ПОТВЪРДЯТ, ТО ТОВА НЕ Е ЛИ ЕДНА ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА И КОЙ Е НЕЙНИЯТ „МОЗЪК“??? Кой и как си е позволил да не изпълни Заповедите на проектанта? Има ли заповед за отмяна заповедта на инж.Дерибеев и ако има кой я е отменил и на какво основание? Появил се е инженер, загрижен за това проектът да се изпълни качествено, и вместо управата на общината да се радва за това и да му съдейства всячески – тя го „отбягва“ при положение, че той НЕ се е отказал от авторските си права над одобрения от същата тази община проект в лицето на гл.архитект?! Може би е редно да се проверят и актуваните и заплатени СМР, както и количествата им по КСС(Количествено стойностна сметка) от търга и къде точно са извършени(има притесняващо големи количества по някои пера от сметката)!    

            Разчитаме на обективна и своевременна проверка от Ваша страна на изложените факти, като това е наложително да стане в най-кратки срокове, поради заплахата от конструктивна гледна точка за двете сгради! Моля при констатирани нередности да предприемете законови действия спрямо отговорните лица. Изказваме готовност за съдействие с наши специалисти при извършване на проверките!

            Уважаеми г-н Борисов,

         След всичко написано до тук, понеже сме уверени в това, че не ви е безразлична съдбата на децата на Ямбол, най-официално Ви каним – Заповядайте при нас за да Спасим град Ямбол от кмета и да спрем безобразията в града ни!!!

            Приложения:

  1. Писмо Изх.№ КИИП-ЦУ-184/11.06.2018 г. на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) Централен офис София  на база решение на заседание на УС на КИИП от 31.05.2018 г.;

  2. Снимка на информационна табела за обект ДЯ „Слънчево детство“.

            В очакване на отговора Ви до нас

                     С уважение: инж.Александър Петров – ПГС конструкции .....................

                                            Борислав Пехливанов – дипломиран икономист ...............

                                            инж.Каньо Канев – Електро инженер ...................................

                                            ст.ас.инж.Иван Кърцъков-ПГС конструкции ....................

                                            Красимир Стойчев ....................................................................

                                               Рафаел Калдерон ...............................................................

сигналът е адресиран до:

 
 

                                                                                       До Президента

                                                                                       на Република България

                                                                                       г-н Румен Радев

 

                                                                                        До Министър–председателя

                                                                                        на Република България

                                                                                        г-н Бойко Борисов

 

                                                                                        До Главния прокурор на

                                                                                        Република България

                                                                                        г-н Сотир Цацаров           

                                                                                      

                                                                                        До Ръководителя на

                                                                                        специализираната прокуратура

                                                                                        г-н Иван Гешев

 

До Министъра на МРРБ            г-н Николай Нанков

До Ръководителя на УО на ОП "Региони в растеж" 2014-2020  г-жа Деница Николова
 

До ДНСК София                         г-н Иван Несторов

До Народно събрание на РБ Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондовеLast modified on Четвъртък, 21 Юни 2018 06:25
Read 7063 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo