×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Срокът за пореден път /трета година/ изтече. Какво е направено от оператора община Ямбол, с кмет Славов? Featured

Четвъртък, 17 Май 2018 10:10


На 16 април 2018 г. на общината е даден едномесечен срок за предприемане на конкретни мерки. За неизпълнение на предписанията, директорът на БДИБР има право да наложи имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лева.

БД „Източнобеломорски район“ определи мерки за спиране на замърсяването на водите от Регионалното депо за отпадъци в Ямбол

16.04.2018 г.

БДИБР предписа мерки, които трябва да спрат замърсяването на водите от Регионалното депо за отпадъци в Ямбол. Те са в резултат от съвместна проверка на повърхностните и подземните води в района на депото и лабораторен анализ на взетите водни проби.
 
Проверката по сигнал за изтичане на замърсени води в Регионалния център за управление на отпадъците (РЦУО) за общините Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стралджа и Сливен, беше направена на 16 март 2018 г. от БДИБР, РИОСВ – Стара Загора и Регионалната лаборатория към ИАОС в Стара Загора.   

Взетите на място водни проби от повърхностните и подземните води в района на Регионалното депо са анализирани по показатели: активна реакция, рН, неразтворени вещества, калциево-карбонтна твърдост, азот амониев, амоний, азот нитритен, нитрити, общ фосфор (като фосфор), хлориди, сулфати, флуориди, олово, кадмий, никел, цинк, мед, хром общ, арсен и живак. Резултатите от анализите на повърхностните води над Регионалното депо не показват отклонения от действащите норми и стандарти за качество. В изтичащите повърхностни води под регионалното депо обаче са констатирани отклонения по показателите азот амониев (58 mg/l, при норма за добро състояние 0,3 mg/l), азот нитритен (0,44 mg/l, при норма 0,06 mg/l) и общ фосфор (0,73 mg/l при норма 0,3 mg/l). На 150 м под регионалното депо е констатирано изтичане на подземни води, които при извършените анализи показват отклонения по хлориди (425 mg/l при норми 250 mg/l) и никел (21 µg/l при норми 20 µg/l).

Във връзка с констатираното превишаване на нормите в изследваните водни проби от функционирането на депото, БДИБР е поставила условия за максимално ограничаване степента на въздействие върху повърхностните води. Трябва:
  • да се изолира възможността за смесване на повърхностните води с инфилтрат от РЦУО – Ямбол при тяхното отвеждане в бетонираната канавка чрез бреговото заустване „тръба в тръба”, като се осигури отвеждането на проникналия инфилтрат в изградения ретензионен басейн. При невъзможност за подобни действия да се осигури пречистване на изтичащите води и да стартира процедура за издаване на разрешително за тяхното заустване;
  • да се предприемат действия за преустановяване на инцидентно дрениращите води от РЦУО – Ямбол и тяхното смесване с повърхностните води в бетоновата канавка и отводнителния канал;
  • да се изгради допълнителен пункт за мониторинг на повърхностни води преди котлована на клетка 1 с условия за представително вземане на проби, за да се извършва мониторинг на водите преди въздействието от  РЦУО-Ямбол.                                                                                    
Посочените условия са поставяни пред община Ямбол в резултат и на предходни проверки на РЦУО – Ямбол от БДИБР, РИОСВ – Стара Загора и РЛ – Стара Загора.
Read 2943 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo