×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Светкавичната реакция на инж. Петров ВЕЧЕ СЕ ЧЕТЕ Featured

Четвъртък, 27 Август 2015 07:38


на отговора да Регионалното депо


ДО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г.”
ПРИ МОСВ
КОПИЕ:
ДО  ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ДО РДНСК - ГР.ЯМБОЛ
ДО
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
ЯМБОЛ

НА ВАШ ИЗХ.№ 94-00-433/04.08.2015

Отговор от Александър Любомиров Петров - проектант с ППП
гр.Ямбол, ул.„Николай Петрини” №37, GSM:0887458819

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

Изненадан съм от наивния отговор, който е за глупаци защото:
1. Питайки проектантите ще ви отговорят, като дявола за евангелието.
2. Канала под съществуващото сметище не е обследван надлежно (чл.169 от ЗУТ), няма проект, строително разрешение, документи за въвеждане в експлоатация и е незаконен и няма как някой да знае (освен екстрасенс?), че „Преди започването на експлоатацията на съществуващото депо на община Ямбол, под него е изпълнен канал от етернитови тръби, осигуряващи провеждането на повърхностните води от водосборната област, разположена над терена, определен за това депо”. Затова, като такъв не може да се използва за новото сметище.
3. Същият канал пропуска инфилтрат (от взетите водни проби), с което се доказва, че е част от дренажната система на старото сметище. Освен това не е само от етернитови тръби, бил е задръстен и е пробиван със сондажна техника, т.е. вече е повреден. С пъхнатата в канала тръба PEHD ф355 РN 10 SDR17 сте компрометирали дренажа под старото сметище и профански е унищожено и малкото което е останало от съществуващия дренаж.
4. Водосборната област под новото сметище не може да се счита, че ще съдържа само чисти води. Няма защита на околната среда, чрез осигуряване на механичното съпротивление и устойчивост от човешка намеса (сондажите в старото сметище). Затова, водата под мембраната на клетка 1 няма да е вечно чиста и следва включване в проекта на решение за това (пречиствателна станция). Регионалното сметище на границата на областния град е екологична бомба (бедствието в сметището до Пазарджик), а липсва каквато и да е защита при бедствие (пречиствателна станция). Водите под тази бомба се отвеждат директно в дерето, като се знае, че то е свързано с басейна на река Тунджа, вододайната зона на гр.Ямбол и другите селища. При теч на изолацията, това огромно количество вода, което сега е предвидено да отива в дерето как ще се пречиства, и кой ще отговаря, и кой ще плати щетите?
5. Доклада за съответствие и строителното разрешение са невалидни!
Що за власт и що за държава е тази, която позволява залагане на толкова рисков обект в басейна на река Тунджа и то планирано при положение, че са осветени гафовете и рисковете за живота на хората в района? Защо незаконно, защо не защитени гражданите, защо няма милост към ямболци, защо до Ямбол, защо в басейна на река Тунджа, защо в незаконен канал се вкарва отводнителна тръба и се влошава допълнително проблема със старото сметище? Защо екологична бомба на границата на окръжен град, без оценка на риска и решение за аварийна и бедствена ситуации?
Продължението на живота не следва да зависи от случайни хора.
В името на какви цели и ценности трябва районът да обезлюдее?
Илюзията за ненаказуемостта е жизнено опасна!
Ямболци сега и в бъдеще не могат да бъдат заложници на некомпетентни безотговорни и продажни чиновници.
Животът в района няма да бъде в ръцете на корупцията!
Приложение: Копие на писмо изх. № 94-00-433/04.08.2015 на ОП „ОС 2007-2013” при МОСВ                        С УВАЖЕНИЕ:
24.08.2015г.                                    Александър Петров

Read 2085 times
Rate this item
(7 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo