×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Нов образователен проект в община „Тунджа“

Петък, 12 Октомври 2018 12:10

С начална пресконференция в залата на Община „Тунджа“, на 11.10.2018 г. стартира изпълнението на проект „Заедно с родителите“- иновации в образователната система на община „Тунджа“, Договор № БС 33.17-1-008/ 26.09.2018 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът „Заедно с родителите”- иновации в образователната система на община „Тунджа” е насочен към прилагането на ефективен, иновативен и устойчив механизъм за приобщаване на родителите към образователния процес в детските градини и училищата на община „Тунджа”.

 „Този проект ще ангажира родителите с образователния процес на техните деца и с извънучебните им дейности и ще им предостави възможности да бъдат инициатори на прояви, да участват в планирането им и да споделят идеи. Успехите идват, когато са положени с труд и усилия. Пожелавам успех на проекта „Заедно с родителите”- иновации в образователната система на община „Тунджа”, защото няма по-хубава перспектива за бъдещето ни от едно образовано, знаещо и можещо младо поколение, което да остане след нас!“- отбеляза Георги Георгиев, кмет на Община „Тунджа“.

Основната цел на проектното предложение е да бъдат въведени и приложени иновативни форми на работа с прякото и непосредствено участие на родителите, водещи до пълноценната социализация и интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, превенция на ранното напускане и отпадане от училище, намаляването на броя на безпричинните отсъствия, както и осигуряването на условия за равен достъп до образование.

Териториалният обхват ще включва 10 населени места, които са част от образователната система на общината: селата Веселиново, Бояджик, Ботево, Дражево, Завой, Кукорево, Крумово, Роза, Скалица и Тенево. Общата стойност на проекта е 15 803 лв., а неговата продължителност ще бъде 9 месеца.

Освен дейности насочени към повишаване на родителския капацитет, проектът е насочен и към стимулиране на личностното развитие на децата и учениците чрез създаване на условия за разкриване и развитие на творческите заложби и за изява на уменията и таланта им чрез провеждане на съвместна интерактивни инициативи „Водим бъдещето за ръка“, „Общинска детска асамблея „Тунджа”- творчество и красота“ и Конкурс за семейна литературна творба и рисунка. Чрез провеждането на конференция на тема „Интеграционните образователни политики на община „Тунджа”- проблеми, ползи, предизвикателства и перспективи, срещи на терен и общностна работа със семейства от ромски произход ще бъдат въведени и приложени иновативни устойчиви форми на работа в образователната система на община „Тунджа” с прякото и активно участие на родителите за преодоляване на сегрегацията на децата и учениците от ромски произход. В хода на реализацията на дейностите ще бъде актуализиран Общинския план за интеграция на ромите на Община „Тунджа“.

Read 224 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo