×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

4 обявления на община "Тунджа"

Събота, 12 Май 2018 06:21


О Б Я В Л Е Н И Е
Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07- 0499/14.05.2018г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и инвестиционен проект за изграждане на „Уличен водопровод и водопроводно отклонение от него, към „Птицеферма“ за УПИ I46.1,46.2,46.33 за птицеферма по ПУП-ПРЗ, представляващ поземлен имот с идентификатор 05308.46.4 по КККР, находящ се в землището на с. Болярско, община „Тунджа”, област Ямбол”.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0475/08.05.2018г. на Кмета на община „Тунджа” гр.Ямбол за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, в следния обхват: проект за ПУП – Пацеларен план и инвестиционен проект за изграждане на Уличен водопровод и водопроводно отклонение за УПИ VI 9.246 за производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване представляващ ПИ с идентификатор 35028.9.246 по КККР в землището на с.Кабиле.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0474/08.05.2018г. на Кмета на община „Тунджа” гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - План за застрояване на урегулиран поземлен имот VIII-350 в кв.36 по ПУП на с.Кабиле.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0475/08.05.2018г. на Кмета на община „Тунджа” гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на урегулирани поземлени имоти VIII общ., IX общ. и Х общ. в кв.25 по ПУП на с.Кабиле.

 

Last modified on Сряда, 16 Май 2018 07:58
Read 354 times
Rate this item
(0 votes)

Etarget ADS Custom HTML advanced 468x60 after news

Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo