За непредпазливия палеж в Генерал Инзово през лятото съдът реши Featured

Неделя, 28 Януари 2018 00:44

 

На ******. подсъдимия П. и сестра му - свидетелката Е.Ф.били в двора и почиствали сухите треви.След като ги събрали на дълги ивици по дължината на двора подсъдимия П. решил да запали и изгори събраната суха трева.В изпълнение на така взетото решение, около 12:00ч. на същата дата, подсъдимия П. с кибрит запалил сърбаната суха трева, в резултат на което тя започнала да гори самостоятелно. Топлото време и сухата трева благоприятствали бързото развитие на огъня и бързото му разпространение по ивиците с трева.Така огънят достигнал границата със имота на гр. ищец С.. Първоначално огънят обхванал намиращия се на границата навес,покрит с гумени ленти.Поради лесно запалимата му конструкция пожарът бързо се разраснал и пренесъл върху залепената до него масивна сграда,с двускатен покрив, покрит е керемиди,в която били обособени три помещения- гараж и стая с предверие.

Подсъдимият П. като видял ,че пожара обхванал съседния недвижим имот веднага уведомил свидетелката С..Съпругът на свидетелката С., който също се намирал в дома си успял да изкара от гаража газова бутилка, туба с бензин и лекия си автомобил. След това заедно със подсъдимия се опитали да гасят пожара, като на помощ се притекли и други съседи.Бил подаден и сигнал на тел. 112 и на място пристигнали служители на РДПБН-Ямбол, които предприели действия по гасене на пожара.

Нанесени са имущестнени вреди на стойност
10273,90лв.

Константната съдебна практика на ВКС е че имуществото е на "значителна стойност" и са причинени "значителни имуществени вреди ", когато надвишават 14 минимални работни заплати.В конкретния случай запаленото имущество е на стойност 10 333,90лв. Т.е.то е на значителна стойност тъй като 14 Минимални работни заплати към датата на деянието ******. възлизат на 5 040лева. Причинените от деянието имуществени вреди са значителни тъй като са на стойност 10 333,90лв. т.е. много над 14 минимални работни заплати към ******. Минималната заплата към ******. е била 360лева.

Сставн а Ямболския районен съд за товадеяние е

осъдил виновника на Пробация със следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година с периодичност два пъти седмично.

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година.

Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една година.

Със същата присъда е признал подсъдимия П.Ж.П. за невиновен при извършването на горното деяние да е запалил имот със значителна стойност в размер на **625 лв. , като на основание чл.304 от НПК го е оправдал за разликата от действителната стойност на имота 3 700 лв. до сумата от **625лв.

Осъдил е подсъдимия да заплати на гражданския ищец С.Р.С. сумата от 10 273,90 лв. представляващи причинени от деянието имуществени вреди , като искът за разликата от присъдената сума до предявената такава в размер на 13 888,72лв. е отхвърлил като неоснователен и недоказан.

Осъдил е подсъдимия да заплати направените по делото разноски в размер на 444,68лева в приход на Републиканския бюджет по сметка на ОД МВР Ямбол , както и сумата от 389,14лева за възнаграждение на вещите лица и сумата от 410,96 лева представляваща ДТ върху уважения размер на граждански иск по сметка на ЯРС.

Окръжният съд потвърди присъдата.
Окончателна е

 

Last modified on Понеделник, 05 Февруари 2018 04:12
Read 233 times
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo