онкурси за област Ямбол

 
 
 
Звено: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Ямбол / Отдел "Пенсии" - Ямбол / Сектор "Отпускане на пенсии" - Ямбол
 
Административна структура: Национален осигурителен институт
 
 
 
Брой свободни места: 1
 
 
Правоотношение: Служебно
 
 
Краен срок за подаване на документи: 11.03.2024 г. 16:30
 
 
Общо: 1