×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

1 февр. - В Област Ямбол Заповед преустановява присъственото обучение в училищата и......

Сряда, 31 Януари 2024 21:46


ЗАПОВЕД № РД - 01-20/30.01.2024 г.

ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД- 01-18/29.01.2024 г.

На основание чл. 63а, ал.2 от Закона за здравето, във връзка с чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, с оглед увеличената заболяемост от грип и ОРЗ на територията на област Ямбол, достигнала епидемични стойности за периода 22.01- 28.01.2024 г. -356.08 на 10 000, увеличаващата се циркулация на изолиран грипен вирус тип А на територията на област Ямбол, увеличен брой на отсъстващи ученици и педагогически персонал и решение на Областния оперативен щаб за борба е грип и ОРЗ от 30.01.2024 г., предвид осигуряване здравето на населението на област Ямбол и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор на Република България, за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол,

НАРЕЖДАМ:

  1. Въвеждам допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Ямбол срещу разпространението на грип и ОРЗ за период от 01.02.2024г. до 06.02.2024г., включително, както следва:
  2. Преустановяване на присъствения учебен процес и провеждането на извънкласни занимания, както и организирани дейности с ученици на територията на област Ямбол.
  3. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Ямбол.
  • Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ - Ямбол.
  1. Контрол върху изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция „Надзор на заразните болести“.
  2. Заповедта да се съобщи на областния управител на област с административен център Ямбол, на кметовете на общини на територията на област Ямбол, на началника на РУО - Ямбол за създаване на необходимата организация за изпълнение на противоепидемичните мерки.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ-Ямбол, пред Административен съд-Ямбол, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

д

Д-Р РАДОСТИНА КАЛЧЕВА-НИКОЛОВА Р"7''

ДИРЕКТОР НА РЗИ-ЯМБОЛ 

Read 373 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */