Конкурси за област Ямбол

 
 
 
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Ямбол / Дирекция "Социално подпомагане-Ямбол" / Отдел "Закрила на детето - Ямбол"
 
Административна структура: Агенция за социално подпомагане
 
 
 
Брой свободни места: 1
 
 
Правоотношение: Служебно
 
 
Краен срок за подаване на документи: 18.04.2023 г. 17:30
 
 
Общо: 1