×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

19 септ. в Ямбол ИЗБОРИТЕ ПОЧНАХА КОНСУЛТАЦИИ В НЕДЕЛЯ И да си носят дипломите за висше образование!

Сряда, 15 Септември 2021 03:18


В неделя от 10 ч. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков кани представители на  парламентарно-представелите се партии и коалиции за определяне на състава и ръководството на Районната избирателна комисия за Изборите  за президент, вицепрезидент и народни представители на 14 ноември.

 

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Я М Б О Л Изх. № ОУ-04236 16.09.2021 г. ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

П О К А Н А

 

За провеждане на консултации за определяне състав на Районна избирателна комисия Ямбол за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. (неделя)

 

Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г. (неделя), съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Ви каня да вземете участие в консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия Ямбол.

 

Консултациите ще се проведат на 19 септември 2021 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация – Ямбол.

 

Съставът на районна избирателна комисия се определя съгласно чл. 61 от Изборния кодекс.

 

Съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните документи:

 

а) Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа: - имената на предложените лица; - единен граждански номер; - длъжност в комисията; - образование; - специалност; - партията или коалицията, която ги предлага;

 

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

 

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, когато в консултациите участват упълномощени лица;

 

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома);

 

д) списък на резервните членове на партиите и коалициите по буква „а“ от настоящата покана, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

 

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

 

Съгласно чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени в 46-то Народно събрание. Изискуемите по ИК горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от проведените консултации и се изпращат заедно с предложението на Областния управител в Централната избирателна комисия.

 

С уважение, ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ (П) Областен управител на област Ямбол

 

https://yambol.government.bg/wp-content/uploads/2021/09/Pokana_RIK-_-0921_new.pdf

 

Бел. Яс от, така както е написан текста ние разбираме, съобразно подточка Г - в конултациите могат да участват само доказани висшисти...

 

Last modified on Неделя, 19 Септември 2021 10:07
Read 630 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo