×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОТХВЪРЛИ ЖАЛБАТА на Георги Славов,

Четвъртък, 18 Март 2021 21:46


във връзка с рекламен клип на Коалиция ГЕРБ-СДС в Ямбол.
Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Административния съд

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ
№ 2245-НС
София, 17 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Иванов Славов – пълномощник на ПП „Републиканци за България“, срещу решение № 55-НС от 09.03.2021 г. на РИК – Ямбол

В Централната избирателна комисия е постъпила чрез РИК – Ямбол, жалба с вх. № НС-15-152 от 12.03.2021 г. от Георги Иванов Славов – пълномощник на ПП „Републиканци за България“, срещу решение № 55-НС от 09.03.2021 г. на РИК – Ямбол.

С решение № 55-НС от 09.03.2021 г. РИК – Ямбол, се е произнесла по сигнал с вх. № 86/09.03.2021 г. на РИК – Ямбол, за твърдени нарушения на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс от страна на коалиция „ГЕРБ – СДС“ за провеждане на предизборна агитация в сграда, собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие, а именно територията на обект „Нова Болница“ – гр. Ямбол, според разпространявани материали в социалната мрежа фейсбук на съответен електронен адрес.

С посоченото по-горе решение РИК – Ямбол, отхвърля подадения сигнал като неоснователен след извършена проверка и разглеждане на посочения електронен адрес във фейсбук, тъй като не е установила нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК според разпространения във фейсбук материал, поради липса на призив за гласуване и апелиране за гласуване с конкретна бюлетина. Освен това РИК – Ямбол, се е позовала и на обстоятелството, че в сигнала не е посочена никаква конкретна медия, а според § 1, т. 15 от ДР на ИК не са медийни услуги социалните мрежи фейсбук, туитър и други подобни.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 55-НС от 09.03.2021 г. на РИК – Ямбол, да бъде отменено като незаконосъобразно, а Централната избирателна комисия да се произнесе по същество на подадения сигнал.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество – неоснователна.

Видно от административната преписка към момента на постановяване на обжалваното решение РИК – Ямбол, правилно е приела, че сигналът се основава и визира публикуването на материал в социалната мрежа фейсбук, като се сочат страниците на ПП ГЕРБ – Ямбол, и на коалицията, а според § 1, т. 15 от ДР на ИК, не са медийни услуги социалните мрежи фейсбук, туитър и други подобни.

В случая разпространяването на изображения, текстове и аудио-визуални материали в социалните мрежи съгласно § 1, т. 15 от ДР на ИК са извън обхвата на контрол за проверка на законосъобразност от избирателните комисии съгласно Изборния кодекс и не подлежат на разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Георги Иванов Славов – пълномощник на ПП „Републиканци за България“, срещу решение № 55-НС от 09.03.2021 г. на РИК – Ямбол.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Ямбол.

Решението на РИК – Ямбол, подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол, чрез РИК – Ямбол, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

 

Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

Е

Read 689 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */