×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

От заседанието на РИК - Ямбол

Вторник, 16 Февруари 2021 18:48


проведено тази вечер.
Бел. Яс Екатерина Янева продължава да се справя в организацията и публичността на ниво!

Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
Ямбол, 16.02.2021

ОТНОСНО: Определяне на лица, привлечени като специалист-експерти към Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

 На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК и Решение № 1991-НС от 5 февруари 2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

 

РЕШИ:

І. Определя функциите, които следва да изпълнява специалист - експертът, както следва:

  1.  Поддържа база данни на СИК/ПСИК и актуализира същите на основание взетите решения на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски;
  2. Изготвя удостоверения на назначените членове на СИК и регистрираните застъпници;
  3. Поддържа електронния регистър на жалбите и сигналите, като своевременно попълва регистъра след предоставянето му от член на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски;
  4. Поддържа регистъра на застъпниците;
  5. Поддържа публичен регистър на кандидатските листи;
  6. Актуализира информацията на Интернет страницата на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски, като своевременно публикува взетите от комисията решения, подготвения дневен ред за насрочените заседания на комисията, протоколите от заседанията на комисията, както и изготвените от нея съобщения, по реда, определен с приетата от ЦИК процедура за актуализиране.
  7. Подпомага комисията в изборния ден;
  8. Подпомага комисията след изборния ден при архивиране на документацията на комисията;

ІІ. Определя за специалист - експерт Миглена .................. Кочинова, с ЕГН ...................и Мая ................ Сербезова, с ЕГН ....................., които следва да изпълняват функциите, определени в т.I от решението за периода от 17.02.2021г. до 18.04.2021 г. включително.

Граждански договори с определените от Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски лица се сключва от Областен управител на област Ямбол.

Екземпляр от настоящото решение да се представи на Областния управител.

III. Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 16.02.2021 в 18:42 часа

Read 799 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */