Конкурси за област Ямбол

 
 
 
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Бюро по труда" Ямбол / Отдел "Разплащания по програми и проекти и финансови дейности"
 
Административна структура: Агенция по заетостта
 
 
 
Брой свободни места: 1
 
 
Правоотношение: Служебно
 
 
Краен срок за подаване на документи: 22.03.2024 г. 17:00
 
 
Общо: 1