×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЗАЩО НЕ ВЛИЗАМ В БЕЗИСТЕНА

Сряда, 11 Май 2022 21:43

Не можело да се установи кой е унищожил зокумент за 18 хиляди лева, поставящ под съмнение сигурността на сградата на Безистенса= Не можело, бе...

 

ЗАЩО НЕ ВЛИЗАМ В БЕЗИСТЕНА

Мариета Сивкова


През 2016 г. поисках по реда на ЗДОИ от кмета на Община Ямбол, да ми предостави документ – Конструктивно

През 2016 г. поисках по реда на ЗДОИ от кмета на Община Ямбол, да ми предостави документ – Конструктивно обследване на Безистена. Обследването е извършено от проф. Милев и е финансирано от бюджета за 2015 г. на община Ямбол.

След два отказа на тогавашния секретар на Община Ямбол и две спечелени дела с окончателни решения на ВАС в моя полза, към м.януари 2020 г. не ми го предоставят като твърдят,  че документът – /актив на общината,/  е унищожен през 2017 .

Веднага подадох сигнал в Районна прокуратура Ямбол с искане за проверка дали е налице престъпление и при наличие на такова, да се потърси наказателна отговорност от съответното длъжностно лице, унищожило документа, без основание и във вреда на обществото.

Мотивирах основателни съмнения, че документът умишлено е унищожен за да не достигнат до обществеността факти, обстоятелства и препоръки, които експертът проф. Милев споделя , че сградата е с конструктивен проблем  след извършен ремонт с европейски средства  и проблемът не е отстранен.

Резултатите от извършената проверка от ОД на МВР са изпратени на ЯРП, като   извършващият проверката полицейски орган е констатирал данни за извършено престъпно деяние от бившия кмет на Община Ямбол и е предложил на  ЯРП да изпрати преписката в Специализирана прокуратура за образуване на наказателно производство.

Специализирана прокуратура явно отказва да приеме преписката по компетентност. Тогава ЯРП я изпраща на Окръжна прокуратура по компетентност. Окръжна прокуратура отказва да я приеме и я връща по компетентност на ЯРП.

В началото на 2021 г. ЯРП образува досъдебно производство, но през м. юли е прекратено поради липса на умисъл и липса на нанесени вреди други му.

Обжалвах решението на ЯРП пред Окръжна прокуратура Ямбол с мотив, че ЯРП не е обследвала и не се е опитала да събере доказателства за длъжностно престъпление за това, че служител или служители са унищожили документ, за който обкината е платила 18 000 лв, без право да правят това и то когато този документ е бил предмет на не приключило съдебно производство, което е изяснено от съда. Не е обследвана умисъл в това действие, тъй като с унищожаване на Конструктивното обследване на Безистена, което описва сградата като нейстойчива и на практика опасна, се скрива от обществото важна информация свързана със сигурността и здравето на хората, посещаващи сградата.

Окръжна прокуратура също прекрати през м. януари 2022 г. наказателното производство.

Тогава реших и обжалвах двата отказа пред Апелативна прокуратура Бургас.

В началото на м. май 2022 г. получих постановление на АП Бургас, с което се уважава жалбата ми се отменят двете решения на Оп и ЯРП, като документите се връщат за продължаване на разследването.

Апелативния прокурор мотивира постановлението си много обективно, като са описани всички въпроси на които не са търсени и дадени отговори от разследващите, а е следвало да има такива. Описани са недостатъци на на проведените процедури, като се подразбира упрек в липса на достатъчна компетентност  и се посочват направени незаконни и неправилни изводи от двете ямболски инстанции.

Посочено е, че постановлението на ОП е необосновано и незаконосъобразно, защото прокурорът и разследващите органи не са изпълнили задължението си да вземат всички мерки за разкриване на обективната истина. Разследването не е било обективно, всестранно и пълно и изяснената от него фактическа обстановка не дава отговори на важни въпроси като:

 • Какво се е случило с Конструктивното обследване на Безистена след приемане с протокол на няколкото папки, на коя дата е станало приемането, защото има два протокола с различни дати;
 • Защо не е разпитан управителя на фирмата, изготвила документа;
 • Унищожен ли е наистина документа ,защото членовете на комисията по унищожаване твърдят ,че не са виждали такъв;
 • Кое длъжностно лице е трябвало да го заведе като документ и по какъв ред;
 • Къде е електронният носител, който също трябва да е предаден заедно с двата хартиени екземпляра;
 • Какво е становището на прокурорите за законността на унищожаването, защото ВАС твърди, че е незаконно;
 • Как е отписан счетоводно след като за това трябва становище на експерт;
 • Защо не са разпитани посочени лица;

Отбелязва се, че в досъдебното производство не е проведено разследване в насока , при наличие на възложено, изготвено и платено становище, защо не са приети заключенията по него при условие, че то определя сградата като неустойчива, фактически опасна конструкция и всяко забавяне на предприемане на мерки води до опасност за здравето и живота на хората;

 • Знаела ли е РДНСК за това обследване и как при наличието му е въведена в експлоатация, кое длъжностно лице е имало задължението да уведоми РДНСК;
 • Знаел ли е управлеващия орган на ОП „Регионално развитие”, финансиращ ремонта за това обследване , ако не- защо, след като касае обекта;
 • Защо не е установен срокът за съхранение на документа, тъй като съдът е констатирал, че той не е с временен характер, както твърди общината, а е със самостоятелно значение;

Категорично се определя прекратяването на досъдебното производство като недопустимо и незаконосъобразно, тъй като не саизяснени всички факти и обстоятелства.

Определят се като категорично неправилни и незаконосъобразни изводите на прокурор от    ОП Ямбол, налични в обжалваното постановление като на това е отделено цял машинописен лист.

Констатира се ,че прокурор от ОП Ямбол не е следвало да отказва да приеме по компетентност преписката, изпратена му от ЯРП, което е в разрез с действащите указания в прокуратурата.

И така всичко започва от начало. Цели две години двете прокуратури в Ямбол са си премятали топката, за да не излезе наяве истината и за да няма виновни. Пък обществения интерес - кучета го яли!

Това и пълно описание как с действията си тези органи подхранват чувството за липса на справедливост.

Добре, че над тях има Апелативна прокуратура, а над нея и касационна прокуратура, че все пак да има човек някаква надежда, че някъде някой ще си направи труда да прочете, да се замисли и компетентно да си свърши работата.

Затова не влизам в Безистена, заради неполучените отговори на важните въпроси и невзетите мерки за безопасността на сградата.

Това е моят начин за протест!

 

Мариета Сивкова

Read 455 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo