×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Общински съвет – Ямбол гласува Програма за развитие на читалищната дейност и Общински

Четвъртък, 28 Януари 2021 17:06


план за младежта, численият състав на администрацията намалява със седем щатни бройки

Общински съвет – Ямбол гласува предложението на кмета Валентин Ревански за намаляване на числения състав на администрацията в Община Ямбол със седем щатни бройки - от 151 на 144, считано от понеделник, 1 февруари 2021 година. Освобождаване или съкращаване на служители няма да има, защото това са вече освободени позиции.

Съветниците приеха предложението за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Ямбол за 2021 година на основание предложенията на народните читалища „Съгласие-1862“, „Пробуда-1909“, „Зора-1945“, „Диана-1944“, „Умение-2003“ и „Тракийска лира-2012“. Част от програмата са и двете приложения: първото за финансиране на читалищата със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Община Ямбол, второто – за финансиране на читалищата със средства от местни приходи за дейности, включени в Общинския културен календар за 2021 година.

На сесията беше гласуван и Общински план за младежта за 2021 година, разработен в изпълнение на Закона за младежта като част от Националната стратегия за младежта.

Общинският съвет одобри предложението на кмета Валентин Ревански за сключване на договор за извършване на проучвателни дейности с фирма „Ренюъбъл Енерджи Инвест“ ООД, дъщерна компания на датската „Копенхаген Грийн Енерджи“,  в местността Червен баир за инвестиции във възобновяеми енергийни източници.

Общинските съветници приеха и предложението да бъдат обявени публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за три години на части от недвижим имот – публична общинска собственост: бетониран ръкав на река Тунджа от Запорно съоръжение до Морски клуб – зимен пристан, както и трите речни дървени кея, изградени от Община Ямбол: до хотел „Тунджа“, до Младежки културен център „Георги Братанов“ и до бензиностанция „Шел“. Кейовете бяха конструирани след съгласуване с Басейнова дирекция-Пловдив и не с комерсиална цел, а достъпът на гражданите до тях ще бъде свободен. Бъдещите наематели ще се задължат да осигурят за тяхна сметка водни атракциони /колела/.

 

Read 266 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo