×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Насрочените заседания в съдилищата в Ямбол

Вторник, 11 Август 2020 05:12

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Административно дело 143 / 2020 ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО ЗАМ.МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА-РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРЧР-ГР.СОФИЯ ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 11.08.2020 10:00
2 Административно дело 161 / 2020 М. П. Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 11.08.2020 10:30
3 Административно дело 162 / 2020 М. П. Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 11.08.2020 10:30
4 Административно дело 166 / 2020 К. Я. Н. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 11.08.2020 11:00
5 Административно дело 95 / 2020 С. Д. Д., Т. А. Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12.08.2020 10:00
6 Административно дело 122 / 2020 К. И. М. КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО-ГР.БОЛЯРОВО СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12.08.2020 10:20
7 Административно дело 139 / 2020 ЕВРОКАМ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12.08.2020 10:40
8 Административно дело 111 / 2020 ИНТЕРВАЛ-ИНВЕСТ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12.08.2020 11:00
9 Административно дело 15 / 2020 А. А. М. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12.08.2020 11:20
10 Административно дело 185 / 2020 Р. Г. П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12.08.2020 11:40

РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ

№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Гражданско дело 1272 / 2020 Р. Г. И., А. И. И. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА Обявено за решаване 10.08.2020 09:30
2 Гражданско дело 3929 / 2019 АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД, В. К. К. С. А. С. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА Отложено 10.08.2020 09:30
3 Гражданско дело 3512 / 2019 Й. Д. Т., Д. И. Д. З. В. И. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА Обявено за решаване 10.08.2020 09:35
4 Гражданско дело 1208 / 2020 И. Н. К. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА Обявено за решаване 10.08.2020 09:40
5 Гражданско дело 1195 / 2020 М. Б. Б., Т. Ж. Б. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА Обявено за решаване 10.08.2020 09:55
6 Гражданско дело 904 / 2020 К. Н. К. Т. В. К. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА Спряно 10.08.2020 10:00
7 НОХД 1216 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ А. М. П., С. В. Ц., Ф. С. О. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА Отложено 10.08.2020 10:00
8 Гражданско дело 2941 / 2019 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД, К. . К. С. Х. Д. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА Обявено за решаване 10.08.2020 10:30
9 Гражданско дело 4558 / 2019 АГРОЗЕМ - АВ ООД АГРО КОРЕКТ -07 ООД ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА Отложено 10.08.2020 11:00
10 НАХД 250 / 2020 С. К. Ж., РДНСК-ЯМБОЛ СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА Обявено за решаване 10.08.2020 13:30
11 НАХД 588 / 2020 К. Г. И., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА Обявено за решаване 10.08.2020 13:45
12 НЧХД 429 / 2019 И. Р. М. В. Т. Д. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА Отложено 10.08.2020 14:00
13 Гражданско дело 2207 / 2019 В. П. П. А. Н. К. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.08.2020 10:00
14 Гражданско дело 1114 / 2019 А. А. С., Г. . Д., Д. А. Й. Г. Г. Н., В. Н. Н., Р. Н. Х., В. С. П., М. Г. П. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.08.2020 10:10
15 Гражданско дело 3758 / 2019 Ф. И. Ш. С. П. С. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.08.2020 10:20
16 Гражданско дело 655 / 2019 Б. Х. А., А. Л. Д. А. Х. А. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.08.2020 10:40
17 Гражданско дело 2936 / 2019 Д. Х. Д. ЗАД ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.08.2020 10:50
18 Гражданско дело 792 / 2020 БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.,КЛОН БЪЛГАРИЯ Н. И. С. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.08.2020 11:00
19 Гражданско дело 4070 / 2019 Н. Й. А., Д. П. П. ОБЩИНА ТУНДЖА ЯМБОЛ МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.08.2020 11:10
20 Гражданско дело 1540 / 2020 Г. П. А. М. К. А. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.08.2020 11:20
21 Гражданско дело 1591 / 2020 Г. Г. Б. Б. В. Б. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.08.2020 11:30
22 НАХД 422 / 2020 БОЗОВ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА 12.08.2020 09:00
23 Гражданско дело 1491 / 2020 П. Й. М., С. Д. М. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 12.08.2020 09:00
24 НОХД 675 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ А. Д. К. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА 12.08.2020 09:10
25 Гражданско дело 4087 / 2019 АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г. С. Д. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 12.08.2020 09:30
26 Гражданско дело 871 / 2020 Е. Л. Ф. Г. И. Г. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 12.08.2020 10:00
27 Гражданско дело 11 / 2020 ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД, С. А. В. К. П. Х. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 12.08.2020 10:30
28 НОХД 1056 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ К. С. В., Р. П. Н. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА 12.08.2020 10:30
29 НОХД 456 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Н. Д. И. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА 12.08.2020 13:30
30 Гражданско дело 3178 / 2019 ЗАД ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД Т. К. Б. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 12.08.2020 13:45
31 НОХД 365 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Д. В. Д. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА 12.08.2020 14:00
32 НЧХД 1360 / 2019 Г. П. С. А. В. А. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА КИРОВА 12.08.2020 14:30
33 НЧХД 1372 / 2019 И. П. Д. Х. И. Б. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА КИРОВА 12.08.2020 15:30
34 Гражданско дело 1737 / 2020 Й. П. В. С. Е. С. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 14.08.2020 09:00
35 Гражданско дело 1756 / 2020 Т. Д. М. М. Д. М. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 14.08.2020 13:30

 

ОКРЪЖЕН СЪД ЯМБОЛ

№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Търговско дело 96 / 2019 БАНКА ДСК ЕАД, С. А. Т. М. Д. В. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 10.08.2020 09:30
2 Гражданско дело 108 / 2020 И. Г. М. ЗК ЛЕВ ИНС АД НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 10.08.2020 10:00
3 Търговско дело 49 / 2020 ХЪНИ ХОЛИДЕЙС ЕООД НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 10.08.2020 10:00
4 Въззивно гражданско дело 249 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Д. Д. Д. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 11.08.2020 09:30
5 Въззивно гражданско дело 257 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР М. И. М. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 11.08.2020 09:30
6 Въззивно гражданско дело 271 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР С. П. П. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 11.08.2020 09:30
7 Въззивно гражданско дело 265 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР М. Й. С. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 11.08.2020 09:30
8 Въззивно гражданско дело 281 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Я. Д. В. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 11.08.2020 09:30
9 Въззивно гражданско дело 273 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Г. Д. Г. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 11.08.2020 09:30
10 Въззивно гражданско дело 259 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Д. И. Д. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 11.08.2020 09:30
11 Въззивно гражданско дело 286 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Л. Д. С. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 11.08.2020 09:30
12 Въззивно гражданско дело 400 / 2020 МИННА КОМПАНИЯ ПЕТРОВ АД Н. Д. К. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 11.08.2020 09:30
13 Въззивно гражданско дело 416 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР В. Н. Н. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 11.08.2020 09:30
14 Въззивно гражданско дело 251 / 2020 П. А. Б., В. И. К. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 11.08.2020 10:00
15 Въззивно гражданско дело 261 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР К. Г. С. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 11.08.2020 10:00
16 Въззивно гражданско дело 274 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР С. С. С. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 11.08.2020 10:00
17 Въззивно гражданско дело 279 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР М. Г. К. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 11.08.2020 10:00
18 Въззивно гражданско дело 270 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР М. С. Г. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 11.08.2020 10:00
19 Въззивно гражданско дело 287 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Д. Д. Д. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 11.08.2020 10:00
20 Въззивно гражданско дело 290 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР И. С. С. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 11.08.2020 10:00
21 Въззивно гражданско дело 299 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Н. П. Г. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 11.08.2020 10:00
22 Въззивно гражданско дело 264 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Х. Д. А. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 11.08.2020 10:30
23 Въззивно гражданско дело 260 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Д. Й. Д. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 11.08.2020 10:30
24 Въззивно гражданско дело 269 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР В. К. И. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 11.08.2020 10:30
25 Въззивно гражданско дело 268 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Д. Д. К. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 11.08.2020 10:30
26 Въззивно гражданско дело 280 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Г. П. Д. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 11.08.2020 10:30
27 Въззивно гражданско дело 330 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР К. Х. Д. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 11.08.2020 10:30
28 Въззивно гражданско дело 331 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР К. П. Г. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 11.08.2020 10:30
29 Въззивно гражданско дело 283 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Р. Н. П. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 11.08.2020 10:45
30 Въззивно гражданско дело 298 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР С. П. П. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА 11.08.2020 10:45
31 Въззивно гражданско дело 415 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Г. С. С. МАРТИНА ИВАНОВА КИРОВА 11.08.2020 11:00
32 Въззивно гражданско дело 412 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР П. Н. К. МАРТИНА ИВАНОВА КИРОВА 11.08.2020 11:00
33 Въззивно гражданско дело 413 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР И. Г. Г. КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 11.08.2020 11:00
34 НОХД 200 / 2020 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Н. Д. К. ПЕПА ИЛИЕВА ЧИЛИКОВА 11.08.2020 14:00
35 Търговско дело 25 / 2020 АГРАРИКА ЕООД МАРВИН ООД КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙЧЕВА 13.08.2020 10:00
36 Търговско дело 37 / 2020 ВЕНЖОР АГРО ООД БОРОВЕЦ-К-ТРАНС ЕООД КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 13.08.2020 10:00

Read 296 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo