×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

От община Ямбол изпратиха ПРЕДПИСАНИЯ

Петък, 27 Март 2020 15:04


Предписания с цел осигуряване на защита на здравето на гражданите

 

          Във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. и с цел осигуряване на максимална защита на здравето на гражданите, прилагаме за ваше сведение Писмо № 16-00-4 от 25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. Ето основните предписания, посочени в писмото на министъра, адресирано до директорите на Регионалните здравни инспекции:

 • Търговските обекти да създадат организация, която да не допуска струпване на много хора. На местата, на които се очаква да се събират по-голям брой хора, да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция от 1.5 – 2.00 м. между гражданите, както и между служителите
 • Не се налагат ограничения за брой лица по възрастов признак, които да присъстват в магазините по едно и също време
 • Не се забранява достъпа на лица над 60 годишна възраст на територията на търговските обекти в интервала след 10.30 часа
 • Обектите за търговия с храни трябва да осигурят следните изисквания:
 • честа дезинфекция (най-малко три пъти дневно) на търговските площи, колички и кошници за пазаруване
 • храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние, трябва задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях или да са индивидуално пакетирани предварително
 • за предлаганите плодове и зеленчуци на видно място да се постави информация за гражданите, че същите трябва да бъдат добре измити преди използване
 • Бизнес-операторите, които предлагат доставка на храна на адрес, трябва да не допускат пряк контакт между доставчика и клиента. Препоръчително е доставчиците да са снабдени с предпазни средства и с подходящи средства за дезинфекция
 • Храненето в лечебни и здравни заведения трябва да бъде организирано по възможност в болничната стая или разделено по време в обособеното по място за хранене, така че да не се допуска струпване на много пациенти
 • Във всички обекти, където работодателите се организирали изхранване на работещи, трябва да се осигури възможност за разделяне по време и/или място на лицата от различни структурни звена, като се ограничи контакта с други лица от други структурни звена
 • Бизнес-операторите, които предлагат храна, трябва да осигурят на работещите лица подходящо облекло и предпазни средства в определените от тях рискови зони.

На интернет страницата на Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести и Националния център по обществено здраве и анализи са публикувани информационни материали, които могат да бъдат поставени на видно място в хранителните магазини с цел за по-добра информираност на клиентите.

На интернет страницата на Министерството на здравеопазването са посочени също така и временни насоки за почистване на околната среда в обекти, различни от лечебни заведения, които могат да бъдат използвани от всички бизнес-оператори и работодатели.

На интернет страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига също има публикувани редица информационни материали, свързани с унищожаването на коронавирусите върху контактни повърхности чрез биоцидни препарати.

Приложение: Писмо на министъра на здравеопазването, изх. № 16-00-4/25.03.2020г.

Read 373 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo