×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

АКО ИСКАТЕ ДА СТАНЕТЕ СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ В ЯМБОЛ, ТО

Вторник, 28 Януари 2020 07:18


ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

 

О Б Я В Л Е Н И Е
на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ)
Във връзка с изтичането на мандата на съдебните заседатели в Районен съд – гр. Ямбол
и Окръжен съд – гр. Ямбол, Общински съвет - Ямбол набира кандидати за съдебни заседатели –
втори етап, поради недостатъчен брой представени на ЯОС и Апелативен съд - Бургас.
І. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за
който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
ІІ. Най-малко 10 на сто от кандидатите трябва да са с квалификация в областта на
педагогиката, психологията и социалните дейности.
Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни
мандата към същия съд.
ІІІ. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с
политически цели;
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните
работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния
район, за който е избран.
ІІІ. Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет – Ямбол следните
документи:
1. заявление;
2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за
препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ;
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане
на клетвата.
Бланки на заявление и декларация се предоставят в канцеларията на ОбС
Ямбол, ст. 202 на Община Ямбол и в Центъра за услуги на Община Ямбол, а се подават в
ст. 202 на Община Ямбол до набиране на необходимия брой кандидата за съдебни
заседатели.

Read 345 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo