×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Днес - Заседание на ОбС на Ямбол. Дневният ред

Петък, 06 Декември 2019 00:50

1. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 87374.36.93 по кадастралната карта на град Ямбол, м. “Бахчите“.

2. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП- ПРЗ на УПИ II - за Винпром и на обслужваща улица в кв. 160 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

3. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Срем" бл.3, вх. Г, ет.4, ап.75.

4. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.8, вх. А, ет.1, ап.2.

5. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.8, вх. Ж, ет.4, ап.146.

6. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Диана" бл.21, вх. Б, ет.7, ап.41.

7. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент, находящ се в ж.к. "Г. Бенковски" бл.12, вх. Е, ет.2, ап.109.

8. Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху пи - общинска собственост за изграждане на обект "Пристройка и преустройство на жилищна сграда" с административен адрес ул. "Клокотница" № 13.

9. Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване и надстрояване върху ПИ - ЧОС по искане на Мирослав Марков, ул. "Страхил войвода" 64-64а.

10. Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.559,35 по КК на град Ямбол, ул. "Юндола" № 70.

11. Предложение относно възстановяване на земеделски земи на основание чл.106, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ на наследниците на Паскал Атанасов Паскалев, б.ж. на гр. Ямбол.

12. Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ XLII, кв. 167 по РП на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", СО "Кринчовица".

13. Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. "Крушево" № 24.

14. Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ, находящ се на ул. " Акация" № 6.

15. Предложение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект - ПОС в ЕГ "В. Карагьозов".

16. Предложение относно предоставяне под наем на открита площ - част от покрива на НЧ "Зора" за поставяне на ППС съоръжение от "БТК" ЕАД.

17. Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. "Атанас Кожухаров" № 1.

18. Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на част от имот - ЧОС на ул. "Йордан Йовков" № 34 на НЧ "Диана".

19. Предложение относно определяне на представители на Община Ямбол в ОС на смесените търговски дружества.

20. Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО.

21. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

22. Предложение относно прекратяване на процедурата по емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане.

23. Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

24. Предложение относно избиране на представител на ОбС Ямбол, мандат 2019 – 2023г., в Областен съвет за развитие на област Ямбол.

25. Предложение относно преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране", чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари" в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари" и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих", чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт".

 

Read 623 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo