×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Оставка в Общинския съвет на Ямбол. /ОБНОВЕНА ЕТО ЗАЩО Е НАПУСНАЛ / Featured

Неделя, 17 Ноември 2019 09:54


Общинска избирателна комисия Ямбол

Оставка като общински съветник в Ямбол подаде Марко Бумбаров от партия „Пряка демокрация“. На негово място в местния парламент влиза следващия в листата, реши Общинската избирателна комисия. Славка Балчева- Георгиева ще заеме мястото на напусналия общински съветник. В мотивите си Марко Бумбаров посочи, че дава път на младите.

РЕШЕНИЕ
№ 167-МИ
Ямбол, 13.11.2019

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран на следващият Общински съветник в ОС гр. Ямбол от партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

В Общинска избирателна комисия в гр.Ямбол е постъпила оставка, подадена чрез Председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия с вх.№235/13.11.2019г. на комисията от Марко Господинов Бумбаров – общински съветник от листата на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, с която се иска прекратяване на пълномощията му като Общински съветник на основание чл. 30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

С Решение №144-МИ/29.10.2019г. на Общинска избирателна комисия в община Ямбол, г-н Марко Господинов Бумбаров е обявен за избран за общински съветник от кандидатската листа на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.

Съобразно чл.30, ал.1 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл.32, ал.1 от същия закон.

На 12.11.2019г. на основание Заповед № РД-01-00137-08.11.2019 от 08.11.2019г. на Областния управител на област Ямбол е проведено първото заседание на новоизбрания Общински съвет-Ямбол, като преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници и кмет на община Ямбол положиха клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Предвид горното Общинска избирателна комисия в Община Ямбол констатира, че са налице законовите предпоставки на чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинският съветник Марко Господинов Бумбаров.

На основание чл.30, ал.7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия - Ямбол със същото Решение, с което се прекратяват пълномощията на общинския съветник, следва да определи като общински съветник следващият в листата на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ.

От извършената проверка в Справката за класиране според преференциите от 28.10.2019г. на „Информационно обслужване“ АД, в произведените на 27 октомври 2019г. избори за общински съветници и кмет в община Ямбол се установи, че не са налице обстоятелствата по чл.458, ал.5 от Изборния кодекс (ИК). Предвид разпоредбата на чл.454, ал.6 от ИК, следващият в листата на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ кандидат е Славка Димитрова Балчева-Георгиева.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.24, във връзка с чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т.3 и ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска избирателна комисия в община Ямбол

Р Е Ш И:

1. Прекратява пълномощията като общински съветник в Общински съвет – гр. Ямбол на Марко Господинов Бумбаров с ЕГН: ………… и анулира издаденото му Удостоверение №24/08.11.2019г..

2.Обявява за избрана за общински съветник в Общински съвет – гр. Ямбол, от листата на партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ Славка Димитрова Балчева-Георгиева с ЕГН: ………............

3.Издава удостоверение на Славка Димитрова Балчева-Георгиева, за общински съветник в ОС- гр. Ямбол.

4.Решението подлежи на оспорване по реда на чл.459 от Изборния кодекс в 7 /седем/ дневен срок пред Административен съд гр. Ямбол.

5.В изпълнение на чл.30, ал.8 от ЗМСМА препис от настоящото Решение следва да бъде изпратено на Председателя на Общински съвет в гр.Ямбол в тридневен срок от влизането му в сила.

Председател: Екатерина Антонова Янева

Секретар: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

* Публикувано на 13.11.2019 в 19:16 часа

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на председател на Общинския съвет.

Read 2222 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo