×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ОИК не уважи жалба срещу кметицата на Чарган

Сряда, 16 Октомври 2019 21:44

РЕШЕНИЕ
№ 77-МИ
Тунджа, 16.10.2019

ОТНОСНО: Жалба от Камелия Цонева - кандидат за кмет на кметство с.Чарган за нарушаване на ИК от кандидат за кмет на кметство с.Чарган, издигнат от Коалиция от партии ,,БСП за България“

В Общинска избирателна комисия Тунджа е постъпила жалба от Камелия Цонева, в качеството си на кандидат за кмет на кметство с.Чарган, издигната от Местна коалиция ГЕРБ (АТАКА, ЗС ,,Ал. Стамболийски“, СДС), касаеща извършване на изборни нарушения на кандидат за кмет на кметство с.Чарган, издигнат от Коалиция ,,БСП за България“. Жалбата е заведена с вх.№90/15.10.2019г./13:02 ч. Жалбоподателят описва възможни изборни нарушения от Диана Илиева – кандидат за кмет на кметство с.Чарган, която е и досегашен кмет на кметство с.Чарган. В жалбата е посочено, че Диана Илиева посещава ежедневно служебния си кабинет в кметството и упражнява кметските си правомощия с цел извършване на предизборна агитация. Описано е, че през лятото на 2019г. от кметството е организирано колективно закупуване на дърва за жителите на селото за отопление през зимния сезон. За целта са изготвени списъци в кметството на желаещите да ги закупят. В жалбата е упоменато, че на 09.10.2019г. и 10.10.2019г. в хода на предизборната кампания, Диана Илиева е придружавала превозни средства, натоварени с дърва за огрев с цел доставянето им до жителите на селото и при доставянето им е раздавала агитационни материали и покани за предизборната си среща. Искането на жалбоподателя е Общинска избирателна комисия Тунджа да извърши проверка и предприеме предвидените в закона действия за преустановяване на нарушенията на Изборния кодекс.

След постъпване на жалбата, комисия в състав Димитър Събев, Силвия Лафчиева – Михалева и Магдалена Димитрова – членове на Общинска избирателна комисия Тунджа, предложени от различни политически партии и коалиции извършиха проверка по жалбата. Същата е подадена от лице с правен интерес, регистрирано като кандидат за кмет на кметство с.Чарган с Решение №42-МИ от 24.09.2019г. на ОИК Тунджа. Със свое Решение №48-МИ от 24.09.2019г. ОИК Тунджа е регистрирала Диана Илиева за кандидат за кмет на кметство с.Чарган от Коалиция ,,БСП за България“. Със Заповед №04 от 19.09.2019г. на Диана Илиева – кмет на с.Чарган за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Чарган за времето от деня, следващ решението за регистрация на Диана Илиева за кандидат за кмет на кметство до 24.10.2019г. е определена Калинка Иванова. Извърши се проверка на място в с.Чарган от гореспоменатите членове на Общинска избирателна комисия Тунджа. В проведен разговор с Калинка Иванова – изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Чарган, същата твърди, че Диана Илиева е идвала в кметството след 24.09.2019г. няколко пъти, като не е упражнявала кметските си правомощия и не е извършвала предизборна агитация. Бяха проведени разговори с двама жители на с.Чарган, които са получили дърва за огрев на посочените в жалбата дати. Същите твърдят, че Диана Илиева наистина е съпровождала камиона с дърва, но не им е раздавала агитационни материали. Проведен е и разговор лично с Диана Илиева, която твърди, че е съпровождала камиона с дърва, но същата отрича да е извършвала предизборна агитация при тези срещи с жителите на с.Чарган.

Общинска избирателна комисия в община Тунджа констатира, че Диана Илиева е спазила разпоредбата на чл.161 от ИК, а именно, че като кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Съгласно § 1, т.17 от ДР на ИК ,,предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Извършената проверка, в обхвата, на която са и проведени разговори с жители на село Чарган и Диана Илиева не установи визираните в жалбата нарушения на ИК.

Мотивирана от гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Община Тунджа

Р Е Ш И:

НЕ УВАЖАВА жалбата от Камелия Цонева - кандидат за кмет на кметство с.Чарган срещу Диана Илиева - кандидат за кмет на кметство с.Чарган, издигнат от Коалиция от партии ,,БСП за България“ за извършване на визираните нарушения на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

Решението да се публикува в електронния публичен регистър на жалбите.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез ОИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Силвия Николаева Атанасова

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

* Публикувано на 16.10.2019 в 17:54 часа

Свързани решения:

42-МИ/24.09.2019

48-МИ/24.09.2019

Read 734 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo