×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

СИГНАЛ ЗА ПРОВЕРКА Featured

Вторник, 17 Септември 2019 09:27


    Относно:    Финансово и имотно замогване  на бившите фирми собственост на кмета  
                                   
До Министър–председателя

                                                                                      на Република България

                                                                                      г-н Бойко Борисов

 

                                                                                      До Главния прокурор на

                                                                                      Република България

                                                                                      г-н Сотир Цацаров           

                                                                                     

                                                                                      До Ръководителя на

                                                                                      специализираната прокуратура

                                                                                      г-н Иван Гешев

                                                                                    До Комисията за                                                                                                             противодействието на                                                                                              корупцията и за отнемане на                                                                                       незаконно придобитото                                                                                                имущество – гр. София

                                                                                    г-н Антон Славчев

До Народно събрание на РБ:

КОМИСИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И КОНТРАБАНДАТА

КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА;

До медиите

С И Г Н А Л

за проверка-допълнение

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ - гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно:    Финансово и имотно замогване  на бившите фирми собственост на кмета

 

           

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми г-н Славчев,

            Уважаеми дами и господа членове на Комисии към НС на РБ,

            Уважаеми дами и господа от медиите,        

           

            В предишния си сигнал за проверка до вас, който прилагаме отделно към настоящия сигнал_допълнение, ви информирахме за това как на всички граждани на община Ямбол прави впечатление израстването на бившите фирми на кмета и на фирмите на неговите бивши работници.  Надяваме се служителите на НАП да са се отнесли професионално към изнесеното в сигнала и проверките им да завършат с успех за хазната.

            Това, което отново „боде очите“ на обикновенния гражданин на община Ямбол е, че имотното израстване на въпросните фирми и в момента продължава с големи темпове! Фирмата Баланс 37 ЕООД строи в абсолютния център на град Ямбол сграда с около 1 600 м2 РЗП, която е почти завършена на груб строеж! От справка в търговския регистър същата тази фирма само преди дни (на 03.09.2019г.) се е сдобила с имот „Козметичен салон №2“ от 80,5 м2 в град Бургас (на метри от небезисвестния блок „Краставицата“ и Морската градина на града в доста луксозна нова сграда) за сумата от 113 908,30 лв, който веднага след това е ипотекиран (на същата тази дата – 03.09.2019г.) за сумата от 147 000 лв в една от действащите банки в България. Самата разлика от цената на придобиване и цената, на която банката го е ипотекирала (обикновено размера на ипотеката е около 60-70% от пазарната стойност на имота) навежда на мисълта, че истинскта цена на този имот е над 200 000 лв или че сделката за покупко-продажба е със „симулативна цена“ и по този начин са укрити доходи и приходи, а държавата и община Бургас са ощетени от невнесени данъци и такси!

            Много интересен е и факта, че фирмата Баланс 37 ЕООД продава на 05.06.2019г. собствен имот в Ямбол не на кого да е, а на фирма участник в ДЗЗД, което пък от своя страна участва в обществена поръчка в община Ямбол за 1 500 000 (един милион и петстотин хиледи) лв за "Експлоатация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Ямбол, с.Хаджидимитрово, Община Тунджа", която „естествено“ печели?! Какъв низ от случайности?

            Ето и линк към ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ВЪЗЛОЖЕНАТА ПОРЪЧКА от страницата на АОП - http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=596813&newver=2 

            Към казаното до тук отново предоставяме подробна справка за „напазаруваните имоти“ от фирмите и/или от собствениците им по дати на придобиването им:

 • На 23.12.2009г. - сграда 134 м2 + втора сграда 196 м2 + трета сграда 159 м2 + четвърта сграда 697 м2 в гр.Ямбол; Общо = 1 186 м2 = 1,2 дка РЗП ???
 • На 28.02.2012 – самостоятелен обект в сграда – 150 м2 в гр.Ямбол;
 • На 08.01.2013 - самостоятелен обект в сграда – 120 м2 в гр.Ямбол;
 • На 03.09.2013 – УПИ (урегулиран поземлен имот) – 244 м2 в гр.Ямбол;
 • На 12.09.2014 – ПИ = 1 756 м2 в с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен;
 • На 10.03.2015 – ПИ = 671 м2 в с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен;
 • На 13.05.2015 – ПИ = 671 м2 в с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен;
 • На 27.10.2015 – ПИ = 1 642 м2 в с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен; Общо около 5 дка!
 • На 12.05.2016 – ПИ (поземлен имот) - 5,006 дка с.Кабиле обл.Ямбол;
 • На 12.05.2016 – ПИ (поземлен имот) - 4,456 дка с.Кабиле обл.Ямбол;
 • На 17.08.2016 – УПИ 2 000 м2 + второ УПИ 1 296 м2 + трето УПИ 2 000 м2 всичките в с.Кабиле с отреждане за жилищно строителство; Общо = 5 396 м2 все за жилищно строителство;
 • На 28.02.2017 – УПИ 219 м2 в гр.Ямбол;
 • На 17.05.2015 – ПИ = 2 499 м2 в с.Жеравна, общ.Котел, обл.Сливен;
 • На 07.09.2017 – ПИ 642 м2 в с.Баня Новозагорско, обл.Сливен
 • На 02.10.2014 - сграда 68 м2 + втора сграда 26 м2 + трета сграда 18 м2 + четвърта сграда 16 м2 в Ямбол;
 • На 02.04.2012 – апартамент 93 м2 + мазе 15 м2 в ЦГЧ (Централна градска част) на гр.Ямбол;
 • На 31.07.2012 – апартамент = 106 м2 + мазе + гараж = 21 м2 в кв.Витоша в гр.СОФИЯ;
 • На 14.06.2016 – два гаража = 41 м2 в кв.Витоша в гр.СОФИЯ;
 • На 30.01.2017 – апартамент = 114 м2 + гараж = 23 м2 + идеални части = 39 м2 в ЦГЧ (Централна градска част) на гр.Ямбол;

ВЪВ ВСЕКИ ОТ НАС ВЪЗНИКВАТ СЪМНЕНИЯ ДАЛИ НЕ СА ОСЪЩЕСТВЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ ?! 

           

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми г-н Славчев,

 

            Според нас е необходимо и в реда на нещата, за да се успокои обществеността в гр.Ямбол, да се допълни ревизията на дейността на фирмите и всички свързани с тях субекти, предмет на новите обстоятелства към сигнала ни за проверка, и ако се установи, че  са налице престъпления или измами - да бъдат  санкционирани  според законите, включително и с предприемане на наказателно преследване, ако са извършени такива нарушения!

             Разчитаме на обективна и своевременна намеса  от Ваша страна за проверка  на изложените факти, като това е наложително да стане в най-кратки срокове, поради заплахата от евентуално укриване и преправяне на документи!

            Уважаеми г-н Борисов,

          Не веднъж сте афиширали готовността си за справяне с кражбите и корупцията в България!

          Предлагаме Ви факти - умоляваме Ви, докажете, че си струва да Ви вярваме и да спрем безобразията в града ни!!!!


            Последното, но не по-малко важно, за което алармираме е анализа на хора, запознати със законите и „вратичките“ в тях, че кмета ни се „подготвя да се изнесе от България в страна, с която Република България няма двустранни договори за екстрадиция  на престъпници“ като по този начин се укрие от правосъдната система, и това ще стане възможно благодарение на имунитета му след като се регистрира за участие в местните избори за кметове и общински съветници до окончателното им приключване след около два месеца! Тези изводи се налагат след запознаване с фактите изнесени в последните няколко сигнала за неправомерно разплатени средства по договори за обществени поръчки на община Ямбол за неизвършени СМР по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”  и неизвършени консултански услуги пак по този договор, както и за незаконно забогатяване на кмета Георги Славов! Ще допуснете ли, ако е виновен, и той да стане невъзвращенец като много други престъпници, за които имаше дори и влезли в сила присъди?! Дори само налагане на забрана за напускане на РБългария ще е достатъчно за да не се укрие от правосъдието!

            Приложения:

 1. Справка от Служба по вписванията гр.Бургас – 3 броя;
 2. Справка от Служба по вписванията гр.Ямбол – 1 брой;
 3. Сигнал за проверка относно „Финансово и имотно замогване на бившите фирми собственост на кмета и на фирмите на бившите му работници чрез „Коледни“, „Новогодишни“ и други „подаръци“ към тях от фирмите „Подизпълнители“? на Строително монтажни работи (СМР) на обекти по Оперативните програми на Европейския съюз и не само“ - юли 2018г.;
 4. Сигнал за проверка относно „Изпълнение на договор с КОНСУЛТАНТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013” и окончателно разплащане по него от страна на община Ямбол в лицето на кмета Георги Славов и другите длъжностни лица, и неудържани неустойки по договор за инженеринг(проектиране и СМР) - „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” и извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК“ – 21.08.2019г.;
 5. Сигнал за проверка относно „Незаконно придобитото имущество от кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов в размери несъответстващи на доходите му от подадените декларации пред Сметна палата на РБългария и КПКОНПИ и извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК“ - 25.07.2019г.;
 6. Сигнал за проверка относно „НЕЗАКОННИ СМЕТИЩА за строителни отпадъци от изкопните работи по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол“ и извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК“ - юни 2019г.;
 7. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА за "Експлоатация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Ямбол, с.Хаджидимитрово, Община Тунджа".

           

            В очакване на отговорите Ви до нас

                     С уважение:   Александър Петров – …...........................................................

                                             Иван Кърцъков-.........................................................................

                                            Красимир Стойчев ....................................................................

 

БЕЛ ЯС - ВСЕКИ Е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО, С ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА!

Read 2880 times
Rate this item
(2 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo