×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

29 август /днес/ заседание на ОбС Ямбол

Събота, 24 Август 2019 03:40


Дневният ред:

 

    

1. Предложение относно одобряване на годишните отчети за 2016 - 2018 г. относно изпълнение на концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011 г.

2. Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, договор за БФП №: №BG16M1OP002-2.005-0014-C01, финансиран по ОП „Околна среда“ 2014 - 2020 г.

3. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

4. Предложение относно промени в структурата на общинска администрация Ямбол и одобряване на общата численост.

5. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-376 - за завод за рециклиране на полиетилен, терафталат до полиестерни влакна, ПИ 87374.42.376 и ПИ 87374.42.973, местност Чатал могила.

6. Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.513.43 по КК на гр. Ямбол, Индустриална зона по искане на „ВЕГА ПРОПЪРТИС“ ЕООД.

7. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ж.к. „Златен рог" 9-В-57.

8. Предложение относно предоставяне на части от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. „Златен рог" № 2.

9. Предложение от кмета на общината относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР ЯМБОЛ.

Read 593 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo